Wij zijn een gezonde school!

Het Stanislascollege Krakeelpolderweg is in het bezit van het vignet Gezonde School op het gebied van Welbevinden. Dit komt omdat de school structureel en zichtbaar aandacht besteed aan het welzijn en de sociale veiligheid van de leerlingen.

Wij hebben een vignet gezonde school op het thema Welbevinden behaald in schooljaar 2020/2021. Dit schooljaar gaan we met de hele school aan de slag met een nieuw thema " Relaties en seksualiteit".  Samen met onze GGD-functionaris en andere partijen gaan we aan de slag met "Zijn wie je bent."

Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid. Daarom is het goed om al op jonge leeftijd kinderen te stimuleren een gezonde leefstijl eigen te maken. Wij zien Welbevinden als basis voor gezondheid en hiervoor zetten we in op:

> Rots & Water-training (sociale vaardigheden en weerbaarheid);
> lessen in drama;
> coachgesprekken;
> time-in klas voor leerlingen die overbelast zijn;
> aanwezigheid van de zorgco√∂rdinator;
> vertrouwenspersoon in de school;
> aandacht voor een goede sfeer in school;
>goede informatie naar de ouder(s)/verzorger(s).

De coördinator Gezonde School is mw. J. van Tuijl