U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Wij zijn een gezonde school!

Het Stanislascollege-Krakeelpolderweg is een Gezonde School op het gebied van Welbevinden. Omdat wij structureel aandacht besteden aan het welzijn en de sociale veiligheid van onze leerlingen, hebben wij het vignet Gezonde School ontvangen.

Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid. Daarom is het goed om al op jonge leeftijd kinderen te stimuleren een gezonde leefstijl eigen te maken. Wij zien Welbevinden als basis voor gezondheid en hiervoor zetten we in op:

1.      Educatie: Positive Behavior Support, Rots & Water lessen, Drama en Yoga

2.      Signaleren: coach gesprekken en time-in klas, zorg coördinator en vertrouwenspersoon

3.      Omgeving: goede sfeer in school, goede informatie naar ouders

4.      Beleid: regels en afspraken liggen vast in schoolgids en schoolplan (veiligheid)

Bezoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Begin 2018 bracht het ministerie van VWS, gemeente Delft, GGD Haaglanden, Trimbos en Pharos een bezoek aan onze school om in de praktijk te zien hoe onze school aandacht besteedt aan Welbevinden. Hierbij gaven de directeur, de Gezonde School-coördinator, leerlingen en leerkrachten inzicht in ons onderwijs waarbij veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling met ruimte voor ontspanning en plezier!

Onze school werkt ook op andere onderwerpen aan gezondheid. Er is veel aandacht voor Bewegen en Sport, Voeding, Roken- alcohol en drugspreventie en Mediawijsheid. 

Vragen over Gezonde School?
Neem contact op met onze Gezonde School-coördinator Marica Iscra
Email: IskM@verwijder-dit.stanislascollege.nl

Meer lezen over Gezonde School?

Klik hier voor meer informatie over de Gezonde School