Wij zijn een gezonde school!

Het Stanislascollege Krakeelpolderweg is in het bezit van het vignet Gezonde School op het gebied van Welbevinden. Dit komt omdat de school structureel en zichtbaar aandacht besteed aan het welzijn en de sociale veiligheid van de leerlingen.

Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid. Daarom is het goed om al op jonge leeftijd kinderen te stimuleren een gezonde leefstijl eigen te maken. Wij zien Welbevinden als basis voor gezondheid en hiervoor zetten we in op:

Educatie

  • Positive Behavior Support
  • Rots & Water-training (sociale vaardigheden en weerbaarheid)
  • Lessen in drama en yoga

Signaleren

  • Coachgesprekken
  • Time-in klas voor leerlingen met (zorg-)problemen
  • Zorgcoördinator
  • Vertrouwenspersoon

Omgeving

  • Aandacht voor een goede sfeer in school
  • Goede informatie naar ouders/verzorgers

Beleid
Regels en afspraken liggen vast in het Algemeen leerlingenstatuut, de Schoolgids, het Schoolplan (veiligheid) en diverse reglementen/protocollen die vanaf de website te bekijken zijn.

Onze school werkt ook op andere onderwerpen aan gezondheid. Er is veel aandacht voor Bewegen en Sport, Voeding, Roken- alcohol en drugspreventie en Mediawijsheid.

Bezoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Begin 2018 bracht het ministerie van VWS, gemeente Delft, GGD Haaglanden, Trimbos en Pharos een bezoek aan onze school om in de praktijk te zien hoe onze school aandacht besteedt aan Welbevinden. Hierbij gaven de directeur, de Gezonde School-coördinator, leerlingen en leerkrachten inzicht in ons onderwijs waarbij veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling met ruimte voor ontspanning en plezier!