Ziekte, afwezigheid en verlof

Ziekmelden
Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, moeten de ouders/verzorgers dit telefonisch doorgeven vóór het eerste lesuur van hun kind (015) 750 60 20.
Ziekmelden kan alleen via de ouders/verzorgers! Bij terugkomst op school, na ziekte of verlof, moet de leerling een ingevulde verzuimkaart, ondertekend door één van de ouders, inleveren bij de receptie.
Blanco verzuimkaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Ziek naar huis
Wordt een leerling op school ziek, dan meldt hij of zij zich bij de teamleider. De teamleider zal contact opnemen met de ouder/verzorger en in overleg wordt er bepaald of de leerling wordt opgehaald of zelfstandig ziek naar huis gaat.

Vaak ziek of ongeoorloofd afwezig

  • Voor leerlingen die meer dan gemiddeld absent zijn door ziekte, werkt de school samen met de GGD Zuid-Holland West. De schoolarts zal de ouders en leerling uitnodigen voor een gesprek.
  • Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de afdeling leerplicht van de betreffende gemeente. De leerplicht ambtenaar zal een gesprek plannen met de ouders en de leerling.

Medicijnen
De school verstrekt geen medicijnen aan leerlingen. Ook geen aspirine.

Afwezigheid en verlof vragen

Het is zonde als leerlingen lessen missen omdat ze geen zin hebben om naar school te gaan. Hierdoor raken leerlingen achter en halen slechtere cijfers dan nodig is. Het Stanislascollege Krakeelpolderweg zet zich in om het verzuim zoveel mogelijk te beperken. Het volgen van lessen en activiteiten zoals uitgaansdagen, stages en excursies, is verplicht. Alleen de schoolleiding kan hier, na een schriftelijk verzoek, ontheffing voor verlenen. De leerling verricht in dat geval vervangende activiteiten. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met de mentor/coach of teamleider. Voor het aanvragen van verlof voor twee dagen of langer, moet een verlofformulier worden ingevuld.