Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Naast deze verzekering biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt.

Eigendommenverzekering

Deze verzekering kunnen ouders/verzorgers zelf afsluiten. Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:

  • schade, waaronder diefstal, aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten;
  • materiële schade, die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.

Verzekerd bedrag
Het maximum verzekerd bedrag is EUR 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier en EUR 250,- voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur.

Eigen risico
Voor alle schaden geldt een eigen risico van EUR 25,- per gebeurtenis.

Premie
De premie voor de eigendommenverzekering van Verus bedraagt 29 EUR per schooljaar.

Afsluiten
Voor het afsluiten van de eigendommenverzekering gaat u naar: www.leerlingenverzekering.nl  
Inlogcode: Ouders
Wachtwoord: Inloggen1
Indien u vorig jaar al een eigendommenverzekering had afgesloten dient u de inloggegevens te gebruiken die u al heeft.

Vragen en of schade melden
Helpdesk: 072 711 34 00 Schade melden: schade@verwijder-dit.leerlingenverzekering.nl

Schoolongevallenverzekering

Deze schoolongevallenverzekering biedt dekking indien zich ongevallen met lichamelijk letsel voordoen op school of tijdens activiteiten in schoolverband (stage, excursies of het reizen naar school). Deze verzekering is door de school voor alle leerlingen afgesloten.

Verzekerde bedragen

Overlijden 12.500 EUR
Algehele blijvende invaliditeit 60.000 EUR
Geneeskundige kosten* 3.000 EUR
Tandheelkundige kosten* 3.000 EUR
Reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers 0,19 ct per km tot een max. van 100 EUR
Schade als gevolg van agressie en geweld 1.500 EUR

* Deze kosten worden uitsluitend vergoed tot bovengenoemde maxima wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt.

Reisverzekering

Voor alle leerlingen die op een schoolreis naar het buitenland gaan, wordt door de school een reisverzekering afgesloten.