Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs.
Ouders kunnen worden gevraagd om een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten en om een bijdrage voor specifieke activiteiten. Op basis van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Schoolbijdrage

Wij willen de leerlingen meer bieden dan wat op basis van de rijkssubsidieregeling mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen jaarlijks om een vrijwillige schoolbijdrage. De hoogte en de besteding van de bijdrage wordt jaarlijks voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en behoeft diens instemming.
Voor het huidige schooljaar is het bedrag vastgesteld op 118,- euro per leerling. 

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
Klik hier voor de website van de Belastingdienst - Kindgebonden budget

Leerlingen tot 17 jaar die woonachtig zijn in Delft en in bezit zijn van een Delftpas, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen. Deze tegemoetkoming geldt voor een (een-ouder)gezin met een laag inkomen. Leerlingen uit Den Haag kunnen met een Ooievaarspas in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Indien een leerling in het bezit is van deze pas en in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage,vragen we de leerling om aan het begin van het schooljaar de pas te laten registeren bij de receptie van de school. Ook voor leerlingen die wonen in Midden-Delfland en Westland zijn er regelingen over tegemoetkomingen in de schoolkosten.

>> Klik hier voor meer informatie over de Delftpas
>> Klik hier voor meer informatie over Stichting Leergeld Den Haag
>> Klik hier voor de regeling Midden-Delfland 
>> Klik hier voor de regeling Westland

Leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Rijswijk en waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkampen en schoolreizen.
>> Meer informatie over deze vergoeding

Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.
>> Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen.

Incidentele kosten

Naast de kosten van de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van excursies en het kamp die bij het lesprogramma horen. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.