Leermiddelen/Boekenfonds

De school heeft een intern boekenfonds. Dit verzorgt voor alle leerlingen het leermiddelenpakket, Chromebook en digitaal lesmateriaal. Hierdoor hebben de leerlingen altijd de beschikking over de juiste boeken van de juiste druk. De leermiddelen worden zonder kosten aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen netjes met de leermiddelen om te gaan. 

Het nieuwe Stanislas sport-shirt is te koop via deze link. 
Het is mogelijk om de naam of initialen van de leerling aan de binnenzijde (op het label) te laten vermelden. Het voormalige verplichte sportshirt, welke te bestellen was bij Malta, kan nog wel gedragen worden.
Het nieuwe shirt kan enkel via bovenstaande link worden besteld.

Ontvangst van de leermiddelen aan het begin van het schooljaar

Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangt de leerling het leermiddelenpakket thuis.
Leerlingen controleren het pakket aan de hand van de bijgeleverde boekenlijst. Afwijkingen en onjuistheden kunnen genoteerd worden op de website, log in met de gegevens zoals vermeld onderaan de boekenlijst. Dit laatste moet binnen 15 dagen na ontvangst van het pakket gebeuren.  De leerlingen zijn verplicht de boeken van een beschermende kaft te voorzien (i.v.m. teveel beschadigingen aan de boeken is het gebruik een van (stoffen) rekbare kaft niet toegestaan).

Chromebook
Aan het begin van de schoolperiode ontvangen de leerlingen op school een Chromebook. Het Chromebook wordt grotendeels door de school bekostigd. Ouders/verzorgers betalen een kleine bijdrage. Leerlingen gebruiken het Chromebook gedurende hun gehele schoolperiode. Indien zij tussentijds de school verlaten, dient het chromebook ingeleverd te worden. Leerlingen hebben het Chromebook altijd, opgeladen, bij zich en dienen er zelf voor de zorgen dat het Chromebook goed blijft functioneren. Eventuele schade aan of vervanging van het Chromebook is op kosten van de ouders/verzorgers. Wij adviseren dan ook nadrukkelijk om het Chromebook te verzekeren. 

Klik hier voor meer informatie over de verzekering.

Zelf aan te schaffen leermiddelen
De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de meeste schoolboeken kosteloos aan leerlingen beschikbaar worden gesteld, maar er zijn ook leermiddelen die aangeschaft dienen te worden. Sommige leermiddelen worden door de school aangeschaft; daarvan krijgen de ouders aan het begin van het schooljaar een factuur. Van leermiddelen die zelf aangeschaft dienen te worden, ontvangen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een lijst.

Wijzigingen in het leermiddelenpakket gedurende het schooljaar
Indien het leermiddelenpakket gedurende het schooljaar wijzigt, worden de nieuwe leermiddelen verstrekt onder gelijktijdige inlevering van de eventuele niet meer nodig zijnde leermiddelen. Er wordt € 35,- in rekening gebracht voor administratie- en afhandelingskosten. Ouders ontvangen hiervoor een factuur.

Boek kwijt?
Indien een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen (mag ook tweedehands):

Leermiddelen inleveren aan het einde van het schooljaar
Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren met daarbij een inleverlijst waarop staat welke leermiddelen moeten worden ingeleverd. Bij inlevering worden de boeken gecontroleerd op beschadigingen en of erin geschreven is. Niet ingeleverde leermiddelen worden in rekening gebracht, evenals een bedrag voor beschadigde en beschreven boeken. De leerling dient de eventuele kosten ter plekke te voldoen.

Contact

Bij vragen over schoolboeken en of leermiddelen kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met de administratie.
telefoon: (015) 750 60 20
e-mail: sck@verwijder-dit.stanislascollege.nl