U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Schoolregels

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. Ook de omgeving waarin we leven en de spullen die ons gegeven zijn op school, zijn aan onze zorg toevertrouwd. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat we enkele afspraken met elkaar maken voor een goede gang van zaken.

Afval en rommel
Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij ervoor zorgt dat afval in een afvalbak belandt.Een schone school is een gezellige school!

Pauze
Leerlingen kunnen in de pauzes in de aula, de leerlingenhal en op de pleinen eten en drinken. Op andere plekken in school is eten en drinken niet toegestaan.Tijdens de pauzes is het schoolhek dicht en leerlingen mogen dan niet van het plein af. Er is in de pauzes toezicht bij het hek.Alleen leerlingen die van de gymles komen of naar de gymles gaan mogen tijdens de gehele pauze het plein op of af.

Fietsenstalling
Leerlingen kunnen hun fiets of scooter in de fietsenstalling op het schoolplein zetten. De school is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of vermissing. Daarom adviseren wijonze leerlingen de fiets of scooter goed op slot te zetten.De stalling wordt bewaakt door camera's.

Kleding, jassen, petten, capuchons, mutsen en tassen
Elke leerling dient op school in gepaste kleding teverschijnen. Als hiertoe aanleiding is, zal de leerling opkleding aangesproken worden. Het is niet toegestaanom jassen, petten, capuchons, etc. te dragen in de klas. Leerlingen kunnen gebruik maken van de kapstokken in het lokaal of op de gang. Wij adviseren onze leerlingen geen waardevolle spullen achter te laten in de jas.

Kluisjes
Elke leerling kan een kluisje huren om waardevolle spullen of schoolboeken, die op dat moment niet nodig zijn, in op te bergen. De leerling is verantwoordelijk voor de inhoud van het kluisje en kan daarop aangesproken worden. Kluisjes zijn niet bedoeld om spullen te verstoppen die je niet in je bezit mag hebben. Daarom kan de schoolleiding de inhoud van de kluisjes onaangekondigd controleren.

Monitoren
Leerlingen worden geacht elke dag regelmatig op de monitoren te kijken. Daarop staat belangrijke informatie,zoals roosterwijzigingen. Het is onhandig om naar een klasgenoot te luisteren als hij/zij zegt dat er geen les is. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk! De roosterwijzigingen zijn ook op de website te zien.

Roken
De school heeft het vignet van De Gezonde School. Daarzijn we trots op. Dat betekent ook dat in de school en op het schoolterrein roken verboden.

Schoolpasje
Je schoolpasje heb je altijd bij je. Neem ook een foto van je schoolpasje en sla deze op in je mobiel. Deze kun je in allesituaties gebruiken, wanneer je per ongeluk je pasje niet bij je hebt. Altijd op zak dus, dat schoolpasje!

Veiligheid tijdens de praktijklessen
Tijdens de praktijklessen moet de leerling zich aan de veiligheidsvoorschriften houden zoals die binnen de verschillende afdelingen zijn vastgesteld. De school is niet aansprakelijk voor mogelijke nare gevolgen als een leerlingzich niet aan deze voorschriften houdt.

Waardevolle spullen
Het is niet handig om waardevolle spullen mee naar school te nemen als het niet echt nodig is. Leerlingen wordt geadviseerd geen geld of waardevolle voorwerpen achter te laten in hun jas of tas en ook niet in de kleedkamer van de sportzaal of het sportcomplex. Spullen kunnen het beste in bewaring worden gegeven bij de docent of worden opgeborgen in een kluisje. De school is niet aansprakelijkvoor verlies, vermissing of diefstal.

Schade en aansprakelijkheid
Natuurlijk gaat iedereen zuinig om met de spullen vaneen ander. Er kan echter altijd iets beschadigd raken. Leerlingen dienen dit direct te melden bij de conciërge. Schade aan schooleigendommen wordt hersteld op kosten van de veroorzaker.

Schoolfeesten
Een aantal keer per jaar organiseren wij een schoolfeest. Deze schoolfeesten zijn alcoholvrij. Leerlingen zijn na eenschoolfeest de volgende dag altijd het eerste lesuur vrij.

Mobiele telefoons
Tijdens de lessen is de mobiele telefoon uitgeschakeld (of onhoorbaar) en uit het zicht. Het gebruik van mobiele telefoons in de les is alleen toegestaan met instemming van de docent. Leerlingen lopen het risico hun telefoon 24 uur in te moeten leveren als zij zich hier niet aan houden.

 

 

Algemeen Schoolreglement/Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs. Het gehele document is te downloaden op onze website. U kunt het document ook inzien op onze locaties.