Schoolregels

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. Ook de omgeving waarin we leven en de spullen die ons gegeven zijn op school, zijn aan onze zorg toevertrouwd. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat we enkele afspraken met elkaar maken voor een goede gang van zaken.

Corvee, afval en rommel
Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij ervoor zorgt dat afval in een afvalbak belandt. Zo houden we de school en de omgeving van de school schoon.

Pauze
Leerlingen kunnen de pauze doorbrengen in de aula, de leerlingenhal en het plein. De rest van de ruimtes binnen onze school zijn tijdens de pauzes niet toegankelijk.
De onderbouw pauzeert buiten op het binnenplein, de bovenbouw op het grote plein. Tijdens de pauzes en tussenuren mogen leerlingen niet van het plein af. Alleen leerlingen die van de gymles komen of naar de gymles gaan mogen tijdens de pauze het plein op of af. Er is in de pauzes toezicht bij het hek.

Fietsen en scooters/brommers
Leerlingen kunnen hun fiets of scooter in de fietsenstalling op het schoolplein zetten. Het Stanislascollege Krakeelpolderweg is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of vermissing. De school adviseert leerlingen om de fiets of scooter goed op slot te zetten. De stalling wordt bewaakt door camera’s. 
Voor fietsers/brommers/scooters geldt: afstappen aan het begin van het plein (gele streep!) en brommer/scooter in het brommerhok.  

Kleding en tassen
Elke leerling dient op school in gepaste kleding te verschijnen. Als hiertoe aanleiding is, zal de leerling op kleding aangesproken worden. Het is niet toegestaan om jassen, petten, capuchons, etc. te dragen in de klas. Leerlingen kunnen gebruik maken van de kapstokken in het lokaal of op de gang. Aan leerlingen wordt geadviseerd om geen waardevolle spullen achter te laten in de jas. Boeken, schriften, Chromebooks en andere schoolspullen zijn waardevol. Een stevige tas is dus belangrijk. 

Lockers
Elke leerling kan een locker huren om waardevolle spullen of schoolboeken, die op dat moment niet nodig zijn, in op te bergen. De leerling is verantwoordelijk voor de inhoud van de locker en kan daarop aangesproken worden. De school kan de inhoud van de lockers onaangekondigd controleren.

Medicijnen
De school verstrekt geen medicijnen aan leerlingen.

Monitoren / Zermelo / Magister
Leerlingen worden geacht elke dag regelmatig op de monitoren te kijken. Daarop staat belangrijke informatie, zoals roosterwijzigingen. Het is onhandig om naar een klasgenoot te luisteren als hij/zij zegt dat er geen les is. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk! 

Roken
In de school en op het schoolterrein is roken verboden. Dat geldt ook voor elektronisch roken.

Schoolpasje
De leerling heeft altijd een schoolpasje bij zich. Het is handig als de leerling een foto van de schoolpas opslaat in de mobiel, voor het geval dat de pas vergeten is.

Schade en aansprakelijkheid
Natuurlijk gaat iedereen zuinig om met de spullen van een ander. Er kan echter altijd iets beschadigd raken. Leerlingen dienen dit direct te melden bij de conciërge. Schade aan schooleigendommen wordt hersteld op kosten van de veroorzaker.

Schoolfeesten
Een aantal keer per jaar organiseert de school een schoolfeest. Leerlingen zijn de schooldag na een schoolfeest het eerste lesuur vrij.

Telefoons
Tijdens de lessen is de telefoon uitgeschakeld (of onhoorbaar) en uit het zicht. Het gebruik van mobiele telefoons in de les is alleen toegestaan met instemming van de docent. Leerlingen lopen het risico hun telefoon 24 uur in te moeten leveren als zij zich hier niet aan houden.

Veiligheid tijdens de praktijklessen
Tijdens de praktijklessen moet de leerling zich aan de veiligheidsvoorschriften houden zoals die binnen de verschillende afdelingen zijn vastgesteld. Dat geldt ook voor praktijklessen op locatie. Bij BWI-lessen dienen veiligheidsschoenen te worden gedragen. De school is niet aansprakelijk voor mogelijke nare gevolgen als een leerling zich niet aan deze voorschriften houdt.

Waardevolle spullen
Het is niet handig om waardevolle spullen mee naar school te nemen als dat niet nodig is. Leerlingen wordt geadviseerd geen geld of waardevolle voorwerpen achter te laten in hun jas of tas en ook niet in de kleedkamer van de sportzaal of het sportcomplex. Spullen kunnen het beste in bewaring worden gegeven bij de docent of worden opgeborgen in een kluisje. De school is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of diefstal.

Algemeen Schoolreglement/Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs. Het gehele document is te downloaden op onze website. U kunt het document ook inzien op onze locaties.