Internet, e-mail en social media

De technische en digitale voorzieningen worden voortdurend uitgebreid en aangepast. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale leermiddelen, internet en social media. Dat is logisch aangezien goede digitale vaardigheden belangrijk zijn voor een succesvolle toekomst. Bovendien kunnen zij een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs.

Social Media

 • De onderstaande richtlijnen hebben betrekking op alle social media-activiteiten van de leerlingen. (School)werk mag niet lijden onder social media.
 • Onder schooltijd mag alleen in de pauzes, tussen de lessen door of met toestemming van een docent aan een privéprofiel worden gewerkt.
 • Het plaatsen van foto's of filmpjes van anderen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
 • Het plaatsen van vertrouwelijke informatie over de school, medeleerlingen en medewerkers is niet toegestaan.
 • Leerlingen dienen integer en respectvol te zijn in de communicatie.
 • Elke leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij publiceert. Een publicatie mag niet schadelijk zijn voor de reputatie van de school, medeleerlingen en/of medewerkers. Alles wat geplaatst wordt, blijft voor altijd vindbaar op internet.
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het Stanislascollege kan de leerling het beste contact opnemen met de coach.
 • Alles wat wordt geplaatst, gebeurt 'real time'. Elk bericht staat direct en voor altijd online. Het is niet altijd mogelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen.
 • Leerlingen moeten goed bedenken hoe ze willen overkomen in tekst, beeld en geluid -en niet alleen voor dat ene moment.
 • Er moet rekening worden gehouden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs-en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren.
 • Het is belangrijk om online dezelfde sociale omgangsvormen te hanteren als offline. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, uitschelden, zwartmaken of anderszins beschadigen), dan neemt de school passende maatregelen.

 

 

Voor meer informatie zie het social media protocol