Sociale veiligheid en anti-pestprotocol

Het Stanislascollege Krakeelpolderweg streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen het schoolklimaat onaanvaardbaar zijn. Er geldt een anti-pestprotocol waarin staat hoe de school met pesten omgaat.

Sta je er als leerling alleen voor als je ge

pest wordt? Natuurlijk niet, vraag hulp en ga naar je mentor, je favoriete docent of de vertrouwenspersoon.Als je je niet prettig voelt door bepaalde gebeurtenis(sen) meld dit dan. Meestal ben jij niet de enige of de eerste die door een bepaald persoon wordt gepest. Mede daarom is het zo belangrijk dat je het vertelt. Als je besluit het niet te melden, kan niemand je helpen. Kom voor jezelf op!


Stop pesten!

Als je gepest wordt ga dan naar je mentor, de leerlingbegeleider, de anti-pestcoördinator, je favoriete docent of een vertrouwenspersoon.

De leerlingbegeleiders zijn:

De anti-pestcoördinator is:

De vertrouwenspersonen zijn:

Hij/zij zal je helpen om samen naar een oplossing te zoeken.

Pesten maakt het onveilig op school.

De mentor kan het veiliger maken door:

 • praten in de klas over pesten (eerst met jou afspreken of jij dit wel wilt! Jouw naam wordt niet genoemd);
 • algemene afspraken maken met de klas of met de hele school over pestgedrag: wat mag wel en wat kan echt niet;
 • praten met de pesters (als jij dat goed vindt);
 • pesters straffen als zij zich niet aan de afspraken houden.

Stappenplan

Luisteren

 • Jij vertelt precies wat er gebeurd is.
 • Er wordt naar je geluisterd om de gebeurtenissen in kaart te brengen.
 • Het gaat om jou, jij moet je veilig voelen op school.

Afspraken maken

 • Met de mentor maak je afspraken hoe het pesten te stoppen.
 • De mentor zal een gesprek voeren met de pester.
 • Daarna zal er een gesprek volgen tussen jou, de pester en de mentor.
 • In dit gesprek worden afspraken gemaakt om het pesten te stoppen.
 • In een vervolggesprek wordt gekeken of de afspraken hebben geholpen.
 • Heeft de pester zich niet aan de afspraken gehouden dan volgen er strafmaatregelen.

Controle op gemaakte afspraken

 • Jij geeft aan de mentor door of de pester zich aan de afspraken houdt.

Op de hoogte stellen van je docenten en ouders

 • Als er een pestsituatie ontstaat worden je ouders op de hoogte gesteld.
 • De mentor brengt de andere docenten op de hoogte van de pestsituatie.
 • Deze kunnen dan tijdens hun lessen extra opletten.
 • Bij extreem pesten, bij bedreigingen of pesten via sociale media, is het onveilig dit stil te houden.
 • Voor je eigen veiligheid zullen je ouders en docenten door je mentor op de hoogte worden gebracht.
 • Bij pesten worden de ouders van de pester(s) op de hoogte gebracht, door de teamleider.