Afspraken en protocollen

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. 

Algemene schoolregels

Te laat
Als een leerling te laat komt, kan hij/zij slechts in de les worden toegelaten op vertoon van een ‘te-laat-briefje‘ van de receptie. Als de leerling geen geldige reden heeft, moet rekening gehouden worden met maatregelen. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 die te laat komen moeten dezelfde dag een kwartier ‘knijperen’ op het plein.Bij 3, 6 of 9 keer te laat neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. Bij 9 of meer keer te laat melden wij de leerling bij de afdeling leerplicht.

Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de les verwijderd wordt, krijgt hij/zij een gele kaart. Daarmee meldt de leerling zich direct bij lokaal 022 en vult hier een gele kaart in. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich met de ingevulde gele kaart bij de docent door wie hij/zij is verwijderd. De docent maakt met de leerling afspraken en neemt eventueel een gepaste maatregel. De gele kaart wordt door de leerling mee naar huis genomen en door de ouders/verzorgers ondertekend. Daarna wordt de kaart ingeleverd bij de docent die de leerling had verwijderd.

>> Klik hier voor meer algemene schoolregels