Afspraken en protocollen

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. 

Algemene schoolregels

Te laat
Als een leerling te laat komt, kan hij/zij slechts in de les worden toegelaten op vertoon van een 'te-laat-briefje' van de receptie. Als de leerling geen geldige reden heeft, moet rekening gehouden worden met maatregelen.

Verwijdering uit de les
Wanneer een leerling zich misdraagt in de les en na waarschuwingen niet wil luisteren, wordt de leerling uit de les verwijderd. De leerling gaat dan een Gele Kaart halen bij de Teamleider. Op de Gele Kaart vult de leerling in welke gebeurtenis ertoe leidde dat de leerling werd verwijderd. Aan het eind van hetzelfde lesuur gaat de leerling hiermee naar de desbetreffende docent en de docent vult op de Gele Kaart zijn visie op de gebeurtenis.
De docent maakt met de leerling afspraken en neemt eventueel een gepaste maatregel.
De gele kaart wordt door de leerling mee naar huis genomen en door de ouders/verzorgers ondertekend. Daarna wordt de kaart ingeleverd bij de docent die de leerling uit de les had verwijderd.

>> Klik hier voor meer algemene schoolregels