U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Afspraken en protocollen

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. 

Algemene schoolregels

Te laat
Als een leerling te laat komt, kan hij/zij slechts in de les worden toegelaten op vertoon van een 'te laat print' van de receptie. Als de leerling geen geldige reden heeft, moet rekening gehouden worden met maatregelen.

Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de les verwijderd wordt, meldt hij/zij zich direct bij de opvang (025). Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich met de ingevulde gele kaart bij de docent door wie hij/zij is verwijderd. De docent maakt met de leerling afspraken en neemt eventueel een gepaste maatregel. De gele kaart wordt door de leerling mee naar huis genomen en door de ouders/verzorgers ondertekend. Daarna wordt de kaart ingeleverd bij de docent die de leerling uit de les had verwijderd.

>> Klik hier voor meer algemene schoolregels