Woensdag 11 november 2020 Herkansingen leerjaar 3 en 4

Woensdag 11 november 2020 vinden de herkansingen SE1 voor leerjaar 3 en 4 plaats. De lessen vervallen deze dag!
Op donderdag 12 en vrijdag 13 november 2020 vinden de inhaal-toetsen SE1 plaats.
De leerlingen vinden hun individuele herkansingen en of inhaal-toetsen in hun dagrooster van Zermelo!

Vrijdag 13 november wordt de Stanislasdag gevierd.
In verband met Covid-19, is ervoor gekozen om de lessen van het 1e t/m het 6e lesuur volgens rooster te laten verlopen.
Het 7e lesuur gaan de leerlingen naar een lokaal (zie rooster in Zermelo) met hun coach.
Het 8e t/m 10 lesuur is lesvrij!

Publicatiedatum: 09 november 2020