Week tegen pesten!

De week Tegen Pesten is begonnen! Deze loopt van 23 t/m 27 september 2019.
Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar!
Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: docent én leerlingen.
De onderbouw leerlingen krijgen tijdens de startlessen van de mentor of coach, lessen over sociale veiligheid en de wijze waarop alle leerlingen op een fijne, prettige manier met elkaar omgaan. Ook de omgang op social media wordt besproken. De leerlingen stellen met elkaar een klascontract op. Hierin worden de regels opgenomen die de leerlingen met elkaar belangrijk achten. Het klascontract blijft het hele schooljaar een belangrijke rol spelen en wordt zeer regelmatig besproken tijdens de coach- en opstart lessen.

Op deze wijze maken wij een goede start voor een fijn en sociaal veilig schooljaar!

Publicatiedatum: 25 september 2019