Coronavirus: laatste nieuws

Update 1 juli
Vanaf schooljaar 2020-2021 gaat onze school weer volledig open. Wel blijven er nog enkele regels van kracht.
Deze zijn te lezen in een 'Scholen weer volledig open Protocol' (klik om te openen).

Update 1 april
Vandaag heeft de school per e-mail enkele brieven gestuurd naar leerlingen en ouders uit leerjaar 4 en 3. Klik op de links hieronder om de brieven te openen.

In de video hieronder geven wij uitleg over het gebruik van Teams.

Update 31 maart 2020: Scholen blijven langer gesloten
Dinsdag 31 maart 2020 heeft premier Rutte besloten dat de scholen tot 28 april dicht blijven. In ons geval tot na de meivakantie. De eerste schoolactiviteit zal pas op zijn vroegst vanaf 6 mei gaan plaatsvinden (tot die tijd zijn er geen lessen in de school). Het is mogelijk dat ook dit weer verder wordt uitgesteld. Met alle scenario's moeten we rekening houden bij het uitwerken van onze plannen. Nu het duidelijk is welke schoolexamens er nog open staan en wat leerlingen willen herkansen weten we exact welk werk ons nog te doen staat. We zijn aan het onderzoeken of de schoolexamens in een andere vorm afgenomen kunnen worden. Dit is een officieel traject waarbij we momenteel wachten op goedkeuring van de onderwijsinspectie. Het streven is om leerlingen op zo kort mogelijk termijn de openstaande (theorie) schoolexamens te laten afronden. We verwachten hier dinsdag 14 april meer uitsluitsel over te kunnen geven. Tegelijkertijd is het nog wachten op de zak-/slaagregeling die we van het ministerie moeten ontvangen. Het is niet fijn dat leerlingen zolang in onzekerheid moeten verkeren. Wij snappen dat heel goed. Helaas kunnen wij aan die situatie niets veranderen. In het begin klonk het misschien best leuk voor de leerlingen om geen school te hebben. Inmiddels komen wij er achter dat het niet ideaal is. Zoveel thuis zijn en met weinig bewegingsvrijheid is voor de meeste van ons niet heel prettig. Nauwelijks verplichtingen vanuit school hebben en met veel vragen over de afronding van het examenjaar. Wij kunnen ons voorstellen dat niet ieder van ons zich even blij voelt in deze situatie. Als leerlingen behoefte hebben om met hun coach of een docent te praten, neem dan contact met hen op.

Wij wensen iedereen kracht, wijsheid, doorzettings vermogen en een goede gezondheid in deze veranderende tijden!

De planning en mail aan ouders dd 16 maart 2020:

Examens
Het Ministerie van OCW heeft na overleg met o.a. de VO-Raad en de vakbonden voor onderwijspersoneel besloten om de examenleerlingen gelegenheid te geven om hun School- en Praktijkexamens -ondanks de scholensluiting- af te leggen. De verwachting is dat ook de Centrale Examens (vanaf 7 mei) doorgaan. Wanneer dat onverhoopt niet het geval is, verwacht het Ministerie daar op 6 april meer over te kunnen melden.

Voor alle duidelijkheid: de scholen blijven gesloten voor onderwijs, óók voor onderwijs aan de examenleerlingen. Examenkandidaten kunnen dus alleen op school komen om de examentoetsen te maken. Voor de vmbo-examenkandidaten geldt dat ze daarbij ook -volgens de aanwijzingen van de directie- naar school kunnen komen om de instructies voor het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen te ontvangen. Bij alles geldt dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. De schooldirecties hebben gisteren en vandaag plannen gemaakt om de afname van examens mogelijk te maken. Ouders en leerlingen worden door de schoolleiding geïnformeerd over verschillende aanvangstijden, verplicht gedrag in de school (afstand houden; direct de school weer verlaten, etc) en de verdeling van examenkandidaten over de ruimten in de school. 

Het spreekt vanzelf dat alleen leraren en leerlingen die géén klachten hebben naar school mogen komen. Als het nodig is zullen de scholen aangepaste herkansingssystemen hanteren om de leerlingen een goede kans te geven  om voor het examen te slagen. De eisen die aan de examens worden gesteld veranderen niet. Wel hebben de scholen meer flexibiliteit gekregen om de zaak zó te regelen dat we ons kunnen houden aan de RIVM regels en dat we ondanks de maatregelen het schoolexamen voor de leerlingen op een goede manier kunnen afronden. 

Leerlingen die ziek zijn of in thuisquarantaine zitten, moeten eerst beter worden voordat ze aan de zittingen van het schoolexamen of het centraal examen kunnen deelnemen. Zij horen natuurlijk nog hoe de herkansingsmogelijkheden zullen zijn. Wij wensen alle examenkandidaten heel veel succes bij de voorbereidingen en bij het maken van de toetsen in de komende periode.

Onderwijs op afstand
Op onze scholen is het afstandsleren op gang gekomen en weten de leerlingen hoe ze thuis verder kunnen werken. De leraren zijn druk bezig met het ontwikkelen en klaarzetten van studieplanners en lessenreeksen. Via boeken en met digitaal lesmateriaal dat bij de methodes hoort; met systemen als o.a. ‘Microsoft Teams’ van Office 365; ‘Snappet’; ‘Google Classroom’ en de ELO in Magister zijn leraren en leerlingen bezig met andere vormen van onderwijs. De vastberadenheid en de positieve energie die hier uit spreken geven ons het idee dat we door deze moeilijke periode heen zullen komen. We wensen alle ouders en al onze leerlingen en medewerkers heel veel kracht, en natuurlijk gezondheid toe.

Update 18 maart
Klik hier voor meest gestelde vragen over onderwijs en examen met daarbij antwoorden van de Rijksoverheid.

Opvang van leerlingen in een ‘vitaal beroep’
Wanneer het voor ouders echt niet mogelijk is om hun kind thuis op te vangen omdat zij werkzaam zijn in de vitale beroepen, krijgt het kind op school gelegenheid om te werken en begeleiding. Op de website: link vitale beroepsgroepen (aangepast 16 maart) vindt u het overzicht van de cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak.

Actuele informatie 
Via de website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten. 
Met vragen kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 

Publicatiedatum: 01 juli 2020