U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Vakken en vloeren

In de onderbouw heb je een andere dagindeling en krijg je andere vakken dan in de bovenbouw. In de lessentabel zie je welke en hoeveel lesuren je per week je de vakken krijgt. 

Lessentabel

Vakken in de onderbouw

Coach-les
Eén keer per week kom je om 8.25 naar school voor een coachgesprek. Samen met je coach neem je het logboek en je planning. Jullie bespreken wat goed gaat en wat beter kan en hoe je dit kunt aanpakken. Het kan zijn dat je op andere ochtenden ook wordt uitgenodigd om om 8.25 uur aanwezig te zijn. Dat kan zijn om je huiswerk te maken, te leren voor toetsen, voor extra uitleg, een toets inhalen of omdat je een achterstand weg moet werken.

Opstart-les
Na de coaches begint de dag met een opstartten met je mentor/coach. Tijdens deze les wordt de schooldag voorbereid. Ook wordt elke dag het nieuws besproken in de klas. Hierdoor ontstaan vaak leuke discussies. Jij en je klasgenoten leren zo om een mening te vormen en om deze te geven en te onderbouwen.

Blok 1, 2 en 3 op de vloeren
Op de vloeren worden de vaklessen gegeven.

 • NEW-vloer: Nederlands, Engels en wiskunde.
 • DESIGN-vloer: techniek, beeldende vorming en ict
 • MENS-vloer: M&M, M&N1 en M&N2

  • M&M: aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwelijke vorming.
  • M&N1: biologie en verzorging
  • M&N2: natuur- en scheikunde

 • M&C-vloer: muziek en drama
 • Fa en Du: Frans en Duits worden aan leerlingen die de GL/TL-leerweg volgen gegeven.
 • S&B: sport & bewegen
 • Keuzemodule: MODULE: iedere zes weken volgen de leerlingen een andere keuzemodule. In klas 1 volgen ze verplicht rekenen, begrijpend lezen en rots en water training.
  Klik hier voor meer informatie.
 • Afsluitles: Elke schooldag eindigt met een terugkomuur. Tijdens dit uur kun je extra uitleg en instructie krijgen, of onder begeleiding van een docent verder werken aan je leerdoel. Alle vloeren zijn op dit uur beschikbaar en er zijn docenten aanwezig. Als een docent je uitnodigt voor de les, ben je ook verplicht om aanwezig te zijn.