Lessen lichamelijke opvoeding

De lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) vinden in de winter plaats op de sportcampus van de TU-Delft en in de zomer op het sportpark van Korfbalvereniging Excelsior. Op deze grote complexen zijn er veel verschillende sporten te beoefenen. Zo is er onder andere een bootcampparcours, diverse sportvelden, waaronder: tennis, voetbal, beachvolleybal en hockey en ook diverse sportzalen voor zaalsporten en een fitnessruimte.

Leerlingen van alle leerjaren worden verdeeld op basis van niveau en interesse. Hierdoor ontstaat ook een stukje onderlinge coaching. Zo kan een vierdeklasser een eersteklasser helpen bij een sporttechniek.

De sportprestaties worden niet met cijfers beoordeeld. De leerlingen maken gebruik van de Sportfolio-app. Binnen deze omgeving beoordelen de leerlingen zichzelf door eerst een 0-meting te doen en deze te beoordelen middels een vooraf opgestelde Rubriek. Na voldoende oefenen doen ze deze meting nogmaals en kijken daarna of ze de doelen hebben behaald welke ze vooraf gesteld hebben.
Het dragen van sportkleding tijdens de lessen LO is verplicht. Na de les is de mogelijkheid om te douchen.
In de bovenbouw is LO een verplicht onderdeel van het examenprogramma. Als dit onderdeel niet met een voldoende wordt afgesloten, kan een leerling niet voor het examen slagen. Het vak LO is voldoende afgesloten als alle onderdelen in de Sportfolio-app zijn goedgekeurd door de docent.

Vrijstelling voor het vak LO kan alleen door de schoolleiding worden verleend. Als een leerling om medische redenen (tijdelijk) niet actief aan de les kan deelnemen, moet de leerling dit bij de teamleider melden. In de bovenbouw zal dan een vervangende opdracht uitgevoerd moeten worden. Indien een leerling niet mee kan doen aan de les, dient er een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje afgegeven te worden aan de docent LO.
Leerlingen die niet met de fiets naar school komen en dus niet naar de sportfaciliteiten kunnen fietsen, mogen een fiets van school lenen. Het lenen van een fiets is voor risico van de leerling. Mocht de fiets beschadigd raken of gestolen worden, dan zullen wij de kosten bij de ouders moeten verhalen. 

Sportklas

Sport je graag? Dan is onze sportklas misschien iets voor jou! In de sportklas krijg je extra sportlessen en maak je kennis met allerlei sporten.
Je werkt aan je conditie,je kracht, je coördinatie en snelheid en lenigheid.
Behalve de sportlessen krijg je ook theorielessen waarin je leert wat sport met je lichaam doet en hoe je blessures kunt voorkomen of verhelpen. We werken samen met de mbo-opleiding Sport & Bewegen in Delft. Zo vergroten wij je kansen om straks te worden toegelaten op deze sportopleiding.

Moet je heel goed kunnen sporten om in de sportklas te komen?

Nee, je hoeft geen heel goede sporter te zijn om in de sportklas te kunnen komen, maar je moet het wel leuk vinden om met sport bezig te zijn. Omdat het sportprogramma naast je gewone lessen wordt gegeven, is het wel belangrijk dat je gemotiveerd bent.

Wat houdt de sportklas in?

  • 3 extra sportlessen bovenop de verplichte uren gym. In deze uren krijg je zowel theorie- als praktijklessen. Je werkt bijvoorbeeld extra aan je conditie, kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid.
  • je wordt beter in sport en bewegen en leert wat sport met je doet. Op een leuke speelse en enthousiaste wijze leer je goed samenwerken, organiseren en word je sociaal sterker.
  • We hebben nauw contact met de mbo-opleiding Sport & Bewegen. Dit vergroot je kansen om straks te worden aangenomen.
  • Alle leerlingen voor de sportklas komen bij elkaar in één klas.
  • Een leerling die zich opgeeft voor de sportklas doet dit met toestemming van de ouders en of verzorgers. Voor deelname aan de sportklas, vragen wij aan ouders een éénmalige bijdrage van 75 euro. Dit is bestemd voor huur van accommodaties en aanschaf van materialen.

Aanmelden voor de sportklas

De sportklascoördinator beoordeeld tijdens het invullen van het aanmeldingsformulier of een leerling geschikt is voor de sportklas. Soms zal er een intakegesprek aan vooraf gaan om de leerling te beoordelen. Dit om teleurstelling te voorkomen. Je kunt je aanmelden voor de sportklas door een e-mail te sturen naar de sportklascoördinator, Dhr. van der Meer [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl