Lessen lichamelijke opvoeding

De lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) vinden in de winter plaats op de sportcampus van de TU-Delft en in de zomer op het sportpark van Korfbalvereniging Excelsior. Op deze grote complexen zijn er veel verschillende sporten te beoefenen. Zo is er onder andere een bootcampparcours, diverse sportvelden, waaronder: tennis, voetbal, beachvolleybal en hockey en ook diverse sportzalen voor zaalsporten en een fitnessruimte.

Leerlingen van alle leerjaren worden verdeeld op basis van niveau en interesse. Hierdoor ontstaat ook een stukje onderlinge coaching. Zo kan een vierdeklasser een eersteklasser helpen bij een sporttechniek.

De sportprestaties worden niet met cijfers beoordeeld. De leerlingen maken gebruik van de Sportfolio-app. Binnen deze omgeving beoordelen de leerlingen zichzelf door eerst een 0-meting te doen en deze te beoordelen middels een vooraf opgestelde Rubriek. Na voldoende oefenen doen ze deze meting nogmaals en kijken daarna of ze de doelen hebben behaald welke ze vooraf gesteld hebben.
Het dragen van sportkleding tijdens de lessen LO is verplicht. Na de les is de mogelijkheid om te douchen.
In de bovenbouw is LO een verplicht onderdeel van het examenprogramma. Als dit onderdeel niet met een voldoende wordt afgesloten, kan een leerling niet voor het examen slagen. Het vak LO is voldoende afgesloten als alle onderdelen in de Sportfolio-app zijn goedgekeurd door de docent.

Vrijstelling voor het vak LO kan alleen door de schoolleiding worden verleend. Als een leerling om medische redenen (tijdelijk) niet actief aan de les kan deelnemen, moet de leerling dit bij de teamleider melden. In de bovenbouw zal dan een vervangende opdracht uitgevoerd moeten worden. Indien een leerling niet mee kan doen aan de les, dient er een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje afgegeven te worden aan de docent LO.
Leerlingen die niet met de fiets naar school komen en dus niet naar de sportfaciliteiten kunnen fietsen, mogen een fiets van school lenen. Het lenen van een fiets is voor risico van de leerling. Mocht de fiets beschadigd raken of gestolen worden, dan zullen wij de kosten bij de ouders moeten verhalen.