Rooster en lestijden

Je krijgt een rooster dat in principe het hele schooljaar hetzelfde blijft. Een uitzondering hierop is het vak Digit, deze volg je in leerjaar 1 een half jaar. Digit is een programma waarmee we je digitale vaardigheden willen aanleren. 

We streven naar zo min mogelijk tussenuren in het rooster en proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht een docent afwezig zijn, dan proberen we de les op te vangen middels invaldocenten en onderwijsassistenten.

Zermelo
Zermelo is een programma die als app geïnstalleerd kan worden op de smartphone. In deze app staat altijd het meest actuele rooster. Mocht er een roosterwijziging zijn, dan is deze meteen zichtbaar. Alhoewel roosters ook in Magister te vinden zijn, dient altijd Zermelo gevolgd te worden.