Rooster en lestijden

Je krijgt een rooster dat in principe het hele schooljaar hetzelfde blijft. Een uitzondering hierop is het vak Digit, deze volg je in leerjaar 1 een half jaar. Digit is een programma waarmee we je digitale vaardigheden willen aanleren. 

We streven naar zo min mogelijk tussenuren in het rooster en proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht een docent afwezig zijn, dan proberen we de les op te vangen middels invaldocenten en onderwijsassistenten.  

In het jaarrooster staan toetsweken (voor leerjaar 1 en 2) en SE-weken (voor leerjaar 3 en 4) gepland. Tijdens die weken zijn er geen lessen, maar kunnen wel andere activiteiten gepland worden.