Rooster en lestijden

Je krijgt een rooster dat in principe het hele schooljaar hetzelfde blijft. 

In de onderbouw hebben we geen uitval van lessen en wordt bij afwezigheid van de docent de les overgenomen door een andere docent. In de bovenbouw kan wel lesuitval plaatsvinden. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Zermelo
Zermelo is een programma die als app geïnstalleerd kan worden op de smartphone. In deze app staat altijd het meest actuele rooster. Mocht er een roosterwijziging zijn, dan is deze meteen zichtbaar. Alhoewel roosters ook in Magister te vinden zijn, dient altijd Zermelo gevolgd te worden.