U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Rapporten en PTA's

In de onderbouw bestaat elk leerjaar uit drie periodes. Aan het einde van elke periode krijg je een rapport. In leerjaar drie begint officieel het examen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt het examenprogramma van het derde en vierde leerjaar omschreven. Voor ouders zijn er informatieavonden.

Rapporten in de onderbouw
In de onderbouw krijg je aan het einde van elke periode een rapport. Een schooljaar heeft drie periodes. Na de eerste en tweede periode organiseert de school een moment waarop ouders met docenten of de mentor/ coach de voortgang van de leerling kunnen bespreken. Bij het tweede rapport in het tweede leerjaar wordt de leerwegkeuze (vmbo bb, kb, gl of mavo) vastgesteld door de school. In klas 1, 2 en 3 worden de zogenaamde CITO-VAS toetsen afgenomen. Dit zijn volg- en adviestoetsen welke inzicht geven in de voortgang en het niveau van de leerling. De resultaten worden gecommuniceerd met de ouders.

PTA's in de bovenbouw

In het derde leerjaar begint officieel het examen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt het examenprogramma van het derde en vierde leerjaar omschreven. Aan het begin van het schooljaar wordt er een algemene ouderavond georganiseerd waarin er uitleg wordt gegeven over het PTA.
Tijdens deze ouderavond maken de ouders kennis met de mentor/coach van hun kind.
Leerjaar 4 wordt afgesloten met het centraal eindexamen (CE) voor de algemene vakken en het centraal schriftelijk praktijkexamen (CSPE) voor de beroepsgerichte vakken.