Rapporten en overgangsnormen

In de onderbouw bestaat elk leerjaar uit meerdere periodes. Aan het einde van elke periode krijg je een rapport. In leerjaar drie begint officieel het examen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt het examenprogramma van het derde en vierde leerjaar omschreven. Voor ouders/verzorgers zijn er informatieavonden. 

Rapporten in de onderbouw

In de onderbouw werken we met zogenaamde Programma van Toetsing Onderbouw (PTO). Per vak is door de vakdocent beschreven welke leerstof er in elke periode getoetst wordt. Zo is voor een jaar vooruit bekend welke toetsen er afgenomen gaan worden. 

Leerjaar 1 en 2 hebben elk vier rapportperiodes. Na elke periode krijg je een rapport. In het tweede leerjaar wordt de leerwegkeuze (vmbo bbl, kbl, gl of mavo) vastgesteld door de school. Deze beslissing wordt ook met jou en je ouders/verzorgers besproken. In leerjaar 1 worden de Diataal toesten afgenomen. In leerjaar 2 en 3 worden de zogenaamde CITO VAS-toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen welke inzicht geven in je voortgang en niveau. 

Overgangsnormen onderbouw

 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken
 2. Maximaal 1 tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
 3. Over alle vakken maximaal 2 tekorten
 4. Lichamelijke Opvoeding (LO) moet met een voldoende zijn afgerond

Opstromen in de onderbouw

De onderstaande normen gelden voor het opstromen:
> van basis 1 naar kader 2
> van kader 1 naar gl/tl 2
> van basis 2 naar kader 3
> van kader 2 naar gl/tl 3

 1. Gemiddeld een 7,8 over alle vakken
 2. Minimaal een 7,8 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
 3. Cito Vas resultaten van Nederlands, Engels en Wiskunde moeten het niveau bevestigen
 4. De resultaten van RTTI, OMZA en de QA-analyse wegen mee in de beslissing te mogen opstromen.

Rapporten en PTA's in de bovenbouw

Leerjaar 3 heeft vier rapportperiodes. Leerjaar 4 heeft drie rapportperiodes en een examenperiode. Na elke periode krijg je een rapport mee. In leerjaar 3 worden ook CITO-VAS toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen welke inzicht geven in de voortgang en het niveau. De resultaten worden gecommuniceerd met de ouders/verzorgers. 

In het derde leerjaar begint het officiĆ«le examenprogramma. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt het examenprogramma van het derde en vierde leerjaar omschreven. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieouderavond georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over o.a. het leerjaar en het PTA. Tevens maken de ouders/verzorgers kennis met de coach van hun kind. 

Overgangsnormen leerjaar 3 > leerjaar 4

 • minimaal een 6,0 gemiddeld
 • maximaal 1 tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
 • maximaal 2 tekorten over alle vakken
 • Kckv is met een voldoende afgerond
 • Maatschappijleer is met minimaal een 6,0 afgerond
 • Lichamelijke Opvoeding (LO) is met een voldoende afgerond