Rapporten en overgangsnormen

In de onderbouw bestaat elk leerjaar uit meerdere periodes. Aan het einde van elke periode krijg je een rapport. In leerjaar drie begint officieel het examen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt het examenprogramma van het derde en vierde leerjaar omschreven. Voor ouders/verzorgers zijn er informatieavonden. 

Rapporten in de onderbouw

Leerjaar 1 en 2 kennen elk vier rapportperiodes. Na elke periode krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis en kunnen ouders middels ‘leerling-ouder-coach gesprekken’ de voortgang van de leerling bespreken. In het tweede leerjaar wordt de leerwegkeuze (vmbo bbl, kbl, gl of mavo) vastgesteld door de school. Deze beslissing wordt ook met de leerling en de ouders/verzorgers besproken. In leerjaar 1, 2 en 3 worden de zogenaamde CITO VAS-toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen welke inzicht geven in de voortgang en het niveau van de leerling. De resultaten worden gecommuniceerd met de ouders/verzorgers. 

Rapporten en PTA's in de bovenbouw

Leerjaar 3 heeft vier rapportperiodes. Leerjaar 4 heeft drie rapportperiodes en een examenperiode. Na elke periode krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis en kunnen ouders middels ‘leerling-ouder-coach gesprekken’ de voortgang van de leerling bespreken. Net als in leerjaar 1 en 2 wordt ook in leerjaar 3 de CITO-VAS toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen welke inzicht geven in de voortgang en het niveau van de leerling. De resultaten worden gecommuniceerd met de ouders/verzorgers. 

In het derde leerjaar begint het officiële examenprogramma. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt het examenprogramma van het derde en vierde leerjaar omschreven. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieouderavond georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over o.a. het leerjaar en het PTA. Tevens maken de ouders/verzorgers kennis met de coach van hun kind. 

Overgangsnormen

  • Gemiddeld een 6,0 over alle vakken
  • Maximaal 1 tekort in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
  • Over alle vakken maximaal 2 tekorten
  • KV1 moet met een voldoende zijn afgerond
  • Maatschappijleer moet met minimaal een 6,0 zijn afgerond
  • Lichamelijke Opvoeding (LO) moet met een voldoende zijn afgerond

Bij 3 tot 4 tekorten wordt de leerling een bespreekgeval voor de rapportvergadering en kan de leerling eventueel worden bevorderd onder bepaalde voorwaarde.