Onderbouw: dagindeling en vakken

In de onderbouw heb je een andere dagindeling en krijg je andere vakken dan in de bovenbouw. In de lessentabel zie je welke en hoeveel lesuren je per week je de vakken krijgt. 

Dagindeling onderbouw

In leerjaar 1 en 2 start elke schooldag met een opstartles. Daarna krijg je 2 of 3 blokken van 80 minuten. Elk blok wordt gegeven op een vloer waar je aan meerdere vakken werkt. Op een vloer zijn lokalen waar instructie wordt gegeven, ruimtes waar je zelfstandig kunt werken. Er zijn docenten/coaches aanwezig om je te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Aan het einde van de dag is er een afsluitles. Als je achterloopt of moeite hebt met een vak, wordt je voor deze les (verplicht) uitgenodigd. Je mag ook altijd op eigen initiatief de afsluitles bezoeken. Er is tijdens dat uur aandacht een docent van elk vak beschikbaar.

Vakken onderbouw

Coaching/Opstart Je start elke schooldag met je eigen klas en mentor/coach. Tijdens deze opstartles wordt de schooldag voorbereid. Eén keer per week heb je voorafgaand aan de opstartles een persoonlijk coachgesprek.
NEW Op deze vloer werk je aan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
DESIGN Op deze vloer werk je aan het leergebied BiT. Dat is een combinatie van de vakken beeldende vorming, ict en techniek. Daarnaast maak je kennis met de profielen D&P en BWI.
MENS Op deze vloer werk je aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwelijke vorming (M&M), biologie en verzorging (M&N1) en natuur- en scheikunde (M&N2).
M&C Op deze vloer werk je aan het vak drama.
Afsluitles Dit lesuur vindt altijd plaats aan het einde van de schooldag. Alle vloeren zijn op dat moment 'open' en bemand door vakdocenten en onderwijsassistenten.
Overige vakken - Frans en Duits: (alleen voor GL/TL)
  - S&B: sport & bewegen
  - MODULE: talentontwikkeling

Lessentabel onderbouw