U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke Stage (MAS) blijft - ondanks het overheidsbeleid - uitgevoerd worden. De vele aspecten (vrijwilligerswerk, burgerschap, LOB, buitenschools leren) zoals die in de MAS vorm krijgen vindt de school te belangrijk om verloren te laten gaan.
Maatschappelijke stage houdt in dat leerlingen van het Stanislascollege in leerjaar 2 minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Deze stage moet worden volbracht
bij een vrijwilligersinstelling, een non-profit organisatie of een bedrijf dat aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen doet. Op deze manier leren leerlingen de maatschappij op een andere
manier kennen. Zo doen ze horizonverbreding op en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. De ervaring die leerlingen hierin opdoen past uitstekend in onze leidraad: de Ignatiaanse Pedagogiek.