Aanmelding en plaatsing

Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je ouders kunnen je aanmelden vanaf zaterdag 11 februari. Als je uiterlijk vrijdag 24 februari bent aangemeld en een passend advies hebt, kun je gegarandeerd geplaatst worden. Je krijgt op woensdag 5 april bericht over de plaatsing.

Aanmelden kan digitaal via deze website vanaf 11 februari. Toch liever met papier? Haal dan een aanmeldformulier op onze school of print het uit vanaf onze website.

Wat is voor de inschrijving noodzakelijk?

  • Compleet ingevuld aanmeldformulier
  • (kopie van) adviesformulier
  • Dyslexie en/of andere verklaringen (indien van toepassing)
  • Eventuele voortgangsrapporten en/of onderzoeksrapporten (bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

Aanmelden met een zorgvraag

Aanmelden met een zorgvraag 

Ouders kunnen bij  de aanmelding aangeven of en welke  ondersteuning hun kind nodig heeft. Ook de basisschool informeert de onze school daarover. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport (OKR). In een  OKR staan de vorderingen, leermogelijkheden en  onderwijsbehoeften van een leerling beschreven. Met dit rapport kunnen wij zorgen voor een doorlopende leer- en ontwikkellijn.  
In het Schoolondersteuningsprofiel staat welke zorg wij kunnen bieden. 

Klik hier voor meer informatie over aanmelden met een zorgvraag >>>

 

Telefonisch contact en inschrijfafspraak

Ouders/verzorgers kunnen vanaf 13 februari telefonisch contact opnemen voor vragen of voor het maken van een persoonlijke inschrijfafspraak. Het telefoonnummer is 015 750 60 20.