Aanmelding en plaatsing

Alle informatie over de aanmelding en plaatsing staat voor de herfstvakantie op deze website. 

Wat is voor de inschrijving noodzakelijk?

  • Compleet ingevuld aanmeldformulier
  • (kopie van) adviesformulier
  • Dyslexie en/of andere verklaringen (indien van toepassing)
  • Eventuele voortgangsrapporten en/of onderzoeksrapporten (bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

Aanmelden met een zorgvraag

Aanmelden met een zorgvraag 

Ouders kunnen bij  de aanmelding aangeven of en welke  ondersteuning hun kind nodig heeft. Ook de basisschool informeert de onze school daarover. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport (OKR). In een  OKR staan de vorderingen, leermogelijkheden en  onderwijsbehoeften van een leerling beschreven. Met dit rapport kunnen wij zorgen voor een doorlopende leer- en ontwikkellijn.  
In het Schoolondersteuningsprofiel staat welke zorg wij kunnen bieden. 

Klik hier voor meer informatie over aanmelden met een zorgvraag >>>