Aanmelding en plaatsing

Leerlingen met een vmbo of mavo-advies kunnen worden aangemeld op onze school. De aanmeldingsperiode start op zaterdag 5 februari 2022. Alle leerlingen die uiterlijk 25 februari 2022 zijn aangemeld én een passend advies hebben, kunnen gegarandeerd geplaatst worden. Zij krijgen op donderdag 7 april 2022 bericht over de plaatsing.

Digitaal aanmelden

Je kunt je vanaf nu digitaal aanmelden voor onze school. Als je een passend advies hebt en uiterlijk 25 februari 2022  bent aangemeld, kun je gegarandeerd geplaatst worden. 

Vanaf 5 februari kun je je hier digitaal aanmelden

Wat is voor de inschrijving noodzakelijk?

  • Compleet ingevuld aanmeldformulier
  • (kopie van) adviesformulier
  • Dyslexie en/of andere verklaringen (indien van toepassing)
  • Eventuele voortgangsrapporten en/of onderzoeksrapporten (bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

Telefonisch contact en inschrijfafspraak

Ouders/ verzorgers kunnen telefonisch contact opnemen voor vragen of voor het maken van een persoonlijke inschrijfafspraak. Het telefoonnummer is 015 750 60 20.