U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Aanmelding en plaatsing

Ouders/ verzorgers kunnen hun kind aanmelden van 9 februari tot en met 22 februari 2019. Alle leerlingen met een passend advies, die zich aanmelden, krijgen zo snel mogelijk bericht van plaatsing. Daar waar er twijfel is over de ondersteuning die wij kunnen bieden, zullen wij in gesprek gaan met ouders en leerling.

Wanneer ouders hun kind aanmelden na 22 februari, dan wordt er bekeken of er nog een passende plek is voor de leerlingen.

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier ka worden geprint vanaf onze website (zie link hieronder) of worden opgehaald bij de receptie van onze school. 

Wat is voor de inschrijving noodzakelijk?

  • Compleet ingevuld aanmeldformulier
  • (kopie van) adviesformulier
  • Dyslexie en/of andere verklaringen (indien van toepassing)
  • Eventuele voortgangsrapporten en/of onderzoeksrapporten (bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

Telefonisch contact en inschrijfafspraak

Ouders/ verzorgers kunnen telefonisch contact opnemen voor vragen of voor het maken van een persoonlijke inschrijfafspraak. Het telefoonnummer is 015 750 60 20.