Aanmelden met een zorgvraag

Als wij de benodigde zorg niet kunnen bieden 
Wanneer blijkt dat wij als school de zorg, die uw kind nodig heeft, niet kan bieden, gaan wij samen met u en uw kind op zoek naar een andere, beter passende school. Dit proces is onderdeel van de zorgplicht van onze school. Hier hebben we maximaal 10 weken de tijd voor. 
U heeft als ouder het recht om in beroep te gaan bij weigering van plaatsing.

Vragen over de overstap naar onze school 
Wanneer u vragen heeft over de overstap naar onze school, staan we u graag te woord. Soms kan het voor een u of uw kind prettig zijn om met een onafhankelijke instantie over passend onderwijs en ondersteuning te praten. U en uw kind kunnen hiervoor terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt dat is gekoppeld aan het SWV VO Delflanden. Op de website van het samenwerkingsverband  kunt u lezen op welke manier u in gesprek kunt komen met dit steunpunt.