ma di wo do vr za zo
1
Aanmelden herkansingen leerjaar 3 en 4 SE 2
2
Aanmelden herkansingen leerjaar 3 en 4 SE 2
Sluiting aanvraag herkansing Toetsweek 2 en SE2
3 4
Masterclass lrjr 1 en 2
5 6
7
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
8
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
Webinar groep 8 digitaal
webinar leerjaar 3
9
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
Herkansingen SE2
Sluiting inschrijvingen Toetsweek leerjaar 1 en 2
10
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
11
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
Masterclass lrjr 1 en 2
LOC gesprek Femke
12
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
13
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
14
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
15
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
16
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
17
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
18
LOC gesprekken tijdens coach-lessen
Masterclass leerjaar 1 en 2
19 20
21 22 23 24 25
Masterclass leerjaar 1 en 2
Inleveren vakkenpakket leerjaar 2
26 27
28
Voorjaarsvakantie
1 2 3 4 5 6