Het contactouderschap

 1. Wat zijn contactouders?
  Contactouders zijn een belangrijke schakel in het contact tussen de ouders van de klas, de school en de Ouderraad. Het systeem van contactouders werkt in de eerste drie leerjaren.
 2. Hoeveel contactouders zijn er per klas?
  Er zijn twee, maximaal drie contactouders.
 3. Wat doen contactouders?
  • Contactouders organiseren met hulp van de contactoudercommissie, de Ouderraad en de mentor twee ouderavonden in de brugklas en het tweede en derde leerjaar.
  • Een contactouder geeft signalen van de ouders van een klas door aan de mentor, de coördinator of de contactoudercommissie van de OR. De contactouder stuurt nieuws, mededelingen en uitnodigingen van de Ouderraad door aan de ouders van uw klas.
 4. Hoeveel tijd tot het contactouderschap?
  • In de brugklas en in de tweede en derde klas organiseren de contactouders in samenwerking met de contactoudercommissie van de Ouderraad en de mentor twee keer per jaar een ouderavond. Van die avonden maken de contactouders een kort verslag. De contactouders spreken de avond na met de coördinator.
  • De contactouders reageren daarnaast ad hoc op (urgente) signalen van ouders bij de mentor.
 5. Met wie heb ik te maken als contactouder?
  • Met de ouders van de klas van uw kind 
  • Met de contactoudercommissie. Zij geeft informatie en levert stukken aan voor de ouderavonden.
  • Met de mentor. Bij de organisatie van de contactouderavond werkt de contactouder nauw samen met de mentor.
  • Met de coördinator. Met hem/haar vindt de nabespreking van de ouderavonden plaats.
 6. Waarom is een contactouder belangrijk?
  Een contactouder speelt een belangrijke rol bij de kennismaking van de ouders met de (nieuwe) school. Een contactouder heeft een signaalfunctie tussen ouders en school. Een contactouder is voor de Ouderraad een belangrijk klankbord. Relevante signalen van de contactouders speelt de Ouderraad door naar de schoolleiding.
 7. Is het leuk om contactouder te zijn?
  Ja, de contactouder werkt samen met de andere contactouder(s) in de klas. Contactouders leren de ouders goed kennen enwerkt samen met de mentor. Het is bovendien een leuke manier om contact te houden met de school.
 8. Kan iedereen contactouder zijn?
  Ja, iedereen die plezier heeft in de rol van contactouder is van harte welkom!
 9. Hoe weet ik wat ik moet doen als contactouder?
  De contactoudercommissie en de coördinator voor de brugklassen geven een instructie op een avond in oktober. Voorafgaand aan de ouderavonden krijgt de contactouder voorbeelddocumenten en instructies van de contactoudercommissie. Als er in de loop van het jaar vragen zijn, kan de contactouder contact opnemen met de leden van de contactoudercommissie.
 10. Hoe lang duurt het contactouderschap?
  In principe bent u contactouder voor de hele schooltijd van uw kind. In het eerste, tweede en derde schooljaar vinden de meeste activiteiten plaats, zoals het organiseren van de ouderavonden. In de hogere klassen is de contactouder vooral intermediair tussen de ouders en de Ouderraad.
 11. Hoe krijg ik contact met de ouders van de klas?
  In de brugklas en tweede klas zorgt de contactoudercommissie voor ondersteuning bij de organisatie van ouderavonden, in de vorm van concept uitnodigingsbrieven en de conceptagenda’s. De contactouders krijgen aan het begin van het schooljaar lijsten met contactgegevens van de ouders van uw klas. Deze lijsten kunt u met eventuele hulp van de mentor aanvullen en beheren. In een introductiemail aan de ouders en de mentor stelt u zich voor en geeft u uw contactgegevens door, zodat zij met u contact op kunnen nemen als dat nodig is.
 12. Wat doe ik met signalen uit de klas?
  Signalen uit de ouderavond (vragen over de gang van zaken op school, bijzondere gebeurtenissen, veranderde regels, lesmethodieken, lesstof, cijfers, leerlingen en docenten), worden vastgelegd in een verslag. Indien nodig worden ze zo snel mogelijk besproken met de mentor, de schoolleiding en de contactouders. De signalen worden ook besproken tijdens de nabespreking. Als u tussendoor signalen krijgt, dan neemt u contact op met de mentor of met de contactoudercommissie van de Ouderraad.
 13. Wat gebeurt er met de signalen?
  De coördinatoren ondernemen actie, afhankelijk van de ernst. Eventueel wordt de schoolleiding ingeschakeld via de coördinator of de Ouderraad. U krijgt altijd antwoord of een terugkoppeling van de ondernomen actie. Vervolgens brengt u de ouders van de klas via de e-mail en eventueel tijdens de volgende ouderavond op de hoogte.

Samenstelling contactoudercommissie
Marc Platell en Margriet Reijnders
contactouderscw@verwijder-dit.stanislascollege.nl   

ouderraadscw@verwijder-dit.stanislascollege.nl

De invulling van het contactouderschap

1. Hoeveel tijd kost het?
Zoals gezegd, in de brugklas en in de tweede organiseren de contactouders in samenwerking met de OR en de mentor twee keer per jaar een ouderavond. Van die avonden maken de contactouders een kort verslag. De contactouders spreken de avond na met de coördinator. De contactouders reageren daarnaast ad hoc op (urgente) signalen van ouders bij de mentor. Het is nuttig om als contactouder de drie openbare OR vergaderingen bij te wonen.

2. Hoe weet ik wat ik moet doen als contactouder?
De OR geeft u een uitvoerige instructie op de 1e openbare OR vergadering. Voorafgaand aan de ouderavonden krijgt u de nodige concept documenten en instructies van de contactoudercommissie. Als u in de loop van het jaar vragen heeft, kunt u contact opnemen met de leden van de contactoudercommissie van de OR.

3. Hoe lang duurt het contactouderschap?
In principe bent u contactouder voor de hele schooltijd van uw kind. In het eerste en tweede schooljaar vinden de meeste activiteiten plaats. In de hogere klassen is de contactouder vooral intermediair tussen de ouders en de Ouderraad.

4. Hoe krijg ik contact met de ouders van de klas?
In de brugklas en tweede klas zorgt de OR voor ondersteuning bij de organisatie van ouderavonden, in de vorm van concept uitnodigingsbrieven en de conceptagenda?s. De contactoudercommissie stuurt u aan het begin van het schooljaar basislijsten met contactgegevens van de ouders van uw klas toe die u met eventuele hulp van de mentor kunt aanvullen en beheren. In een introductiemail aan de ouders en de mentor stelt u zich voor en geeft u uw contactgegevens door, zodat zij met u contact op kunnen nemen als dat nodig is.

5. Wat doe ik met signalen uit de klas?
Signalen uit de ouderavond (vragen over de gang van zaken op school, bijzondere gebeurtenissen, veranderde regels, lesmethodieken, lesstof, cijfers, leerlingen en docenten), worden vast gelegd in een verslag of indien nodig binnen korte termijn besproken met de mentor, de schoolleiding en de contactouders en worden besproken tijdens de nabespreking. Als u tussendoor signalen krijgt, dan neemt u contact op met de mentor of met de contactoudercommissie van de OR.

6. Wat gebeurt er met de signalen?
De afdelingshoofden ondernemen actie, afhankelijk van de ernst. Eventueel wordt de schoolleiding ingeschakeld via het afdelingshoofd of de OR. U krijgt altijd antwoord of een terugkoppeling van de ondernomen actie. Vervolgens brengt u de ouders van de klas via de e-mail en eventueel tijdens de 2e ouderavond op de hoogte. 7. Kan iedereen contactouder zijn? Ja, in principe wel. Het is wel plezierig als u de ouderavond kunt leiden en een bondig verslag kunt maken.