1473 resultaten:
61.

Internet, e-mail, mobiele telefonie en social media

Internet, e-mail en social media De technische en digitale voorzieningen worden voortdurend uitgebreid en aangepast. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale leermiddelen, internet en…  
62.

Leermiddelen en Chromebooks

Leermiddelen/Boekenfonds De school heeft een intern boekenfonds. Dit verzorgt voor alle leerlingen het leermiddelenpakket, Chromebook en digitaal lesmateriaal. Hierdoor hebben de leerlingen altijd…  
63.

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen Wanneer een leerling of ouder een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar de betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, gaat de…  
64.

Contacten met ouders

Contacten met ouders Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school…  
65.

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders Artikel 1 Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze opgroeit, alsook van het gezagsrelatie met…  
66.

Anti-Pestprotocol

Sociale veiligheid en anti-pestprotocol Het Stanislascollege Krakeelpolderweg streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat…  
67.

Bezoek onze school

Bezoek onze school Bezoek onze school Open huis zaterdag 4 februari 10:00 - 13:00 uur Wil je op de hoogte gehouden worden van de informatie over de open dag? Geef je dan hier op. Lesjesavond …  
68.

Ziekte, afwezigheid en verlof

Ziekte, afwezigheid en verlof Ziekmelden Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, moeten de ouders/verzorgers dit telefonisch doorgeven vóór het eerste lesuur van hun kind (015) 750…  
69.

Verzekeringen

Verzekeringen Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Naast deze verzekering biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen…  
70.

Jaargids

Jaargids Naar de visuele weergave In de onderstaande jaargids vindt u alle belangrijke gebeurtenissen op onze school terug.  

Zoek resultaten 61 tot 70 van 1473