1971 resultaten:
21.

Samenwerking met universiteiten

Samenwerking met universiteiten Aansluiting met hoger onderwijs In de afgelopen jaren is meer en meer aandacht ontstaan voor de aansluiting met het wetenschappelijk onderwijs. Verschillende…  
22.

Havo keuzereis

Havo keuze 1: kunst en cultuur in Italië De reis naar het prachtige Italië wordt per touringcar gemaakt. We bezoeken meerdere plaatsen in de buurt van Florence en Venetië. Het verblijf is op basis…  
23.

Determinatie in brugklas

Determinatie in de brugklas In de leerlingbespreking aan het einde van periode twee wordt per leerling besproken wat op dat moment de indicatie voor klas 2 wordt. Dit wordt met de leerling en de…  
24.

Bevorderingsrichtlijnen klassen 2 en 3

Bevorderingsrichtlijnen Richtlijnen voor de bevordering naar klas 3 en klas 4 Wanneer hieronder wordt gesproken over het aantal tekorten en het gewogen gemiddelde berekend over de afgeronde…  
25.

Bevorderingsrichtlijnen bovenbouw

Bevorderingsrichtlijnen bovenbouw Klas 4 vwo naar 5 vwo Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Voor de vakken Nederlands, Engels/CT en Wiskunde (A,B of C)…  
26.

Engels

Cambridge Track Cambridge Track: Engels op topniveau Op het Stanislascollege Westplantsoen wordt Cambridge Track Engels (CT) aangeboden. CT is Engels op een hoog niveau. Als je dit gevolgd hebt en…  
27.

Reizen en kampen

Reizen en kampen In het voor-eindexamenjaar ga je op een buitenlandse reis. Het Gymnasium gaat sinds jaar en dag 3,5 week naar Griekenland. Het Atheneum gaan bijna 2 weken naar…  
28.

Toetsen, examens en normering

Toetsen, examens en normering Toetsen en normering Rapportcijfers worden voor elk vak samengesteld uit de cijfers verkregen voor proefwerken, schriftelijke en mondelinge overhoringen, werkstukken,…  
29.

Rooster en lestijden

Rooster en lestijden >> Klik hier voor het dagrooster >> Klik hier voor de handleiding van Zermelo Lestijden Lessen in de onderbouw starten meestal om 8:45 uur. Het verkorte rooster…  
30.

Sociale vaardigheden en burgerschap

Sociale vaardigheden en burgerschap Sociale vaardigheden en burgerschapsvorming In de missie en visie van onze school staat duidelijk dat het bij ons om meer gaat dan het opdoen van kennis. We…  

Zoek resultaten 21 tot 30 van 1971