1944 resultaten:
131.

Contacten met ouders - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Een paar keer per jaar verstuurt de schoolleiding via de Hoyapp een nieuwsbrief naar alle ouders. In deze nieuwsbrief staat informatie over ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en…  
132.

Contacten met ouders - Informatieverstrekking gescheiden ouders

Informatieverstrekking gescheiden ouders Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht voor gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat…  
133.

Contacten met ouders - Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek

Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek In de loop van het schooljaar worden oudergespreksavonden georganiseerd over de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een lezing komen u…  
134.

Contacten met ouders - Vaste contactmomenten

Vaste contactmomenten Er zijn diverse ouderavonden. Deze zijn onder te verdelen in informatieavonden en rapportpresentaties. Tijdens de informatieavond wordt een maatschappelijk of actueel…  
135.

Contacten met ouders - De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en voor u als ouder/verzorger. De mentor geeft naast de vaklessen ook mentorlessen en volgt de…  
136.

Contacten met ouders - Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben u en uw kind…  
137.

Afspraken op school

Te laat Je bent op tijd in de les is. Er is voldoende tijd om van de ene naar de volgende les te gaan. Als je te laat bent, meld je je bij de receptie. Hier wordt het te laat komen…  
138.

Hulp nodig? - Spreek als eerste je mentor aan

Spreek als eerste je mentor aan Op school heb je het meeste contact met je mentor. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit ook met jouw mentor. Je mentor is daarom…  
139.

Sociale vaardigheden & veilige school - Gedragscode: de 7 regels

Gedragscode: de 7 regels Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo heeft een aantal afspraken vastgelegd in een gedragscode. Deze gaan over de omgang met elkaar. Er geldt het volgende: Iedereen is…  
140.

Bovenbouw - Bovenbouw

Bovenbouw  

Zoek resultaten 131 tot 140 van 1944