Vacatures docenten

Het Stanislascollege is een brede scholengemeenschap met katholieke en interconfessionele scholen in Delft, Pijnacker en Rijswijk en maakt onderdeel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Het Stanislascollege laat zijn signatuur doorklinken in de ontwikkeling van jonge mensen tot volwassenen met een sterk maatschappelijk en geestelijk bewustzijn. De ambities van de scholengemeenschap en de tradities van de opvoeding tot complete mensen zijn in het eigentijdse onderwijsprogramma en in het accent op buitenlesactiviteiten terug te vinden.

Klik op de vacature voor meer informatie.
Acquisitie naar aanleiding van de vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Stanislas Krakeelpolderweg

Op het Stanislas Krakeelpolderweg heeft 'Ieder z’n eigen school’. De school biedt gepersonaliseerd onderwijs aan. De talenten, interesses en ambities van elke leerling staan centraal. Het gaat om niveau, leertempo én leerwijze. Leerlingen hebben elk een eigen leerroute met uitdagende leerdoelen. In het dagelijkse onderwijs maakt de school gebruik van een digitale leeromgeving waar planningen en resultaten staan én waar leerlingen en hun coach een logboek bijhouden. Een team van betrokken medewerkers ondersteunt leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfverantwoordelijke en kansrijke burgers die oog hebben voor de medemens. Ouders/verzorgers worden intensief betrokken bij de voortgang en de ontwikkeling van hun kind.
De school is gelegen in de populaire wijk Hof van Delft, aan de rand van het centrum van Delft en heeft ongeveer 450 leerlingen.  

 • docent economie
  2de graad, 1,0 fte, wegens ziektevervanging met ingang van schooljaar 2021-2022
 • docent economie
  2de graad, 0,7 fte, wegens ziektevervanging met ingang van schooljaar 2021-2022

Stanislas Beweeg-vmbo/mavo

Met bewegend leren kom je sneller vooruit. Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo is de eerste school in Nederland waar bewegen en leren centraal staat. Vier jaren geleden waren was de school nationaal nieuws met de lancering dit unieke onderwijsconcept.
Op het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo beginnen de leerlingen in de eerste en tweede klas elke schooldag met 60 minuten sporten en bewegen. Daarnaast krijgen leerlingen een bijzondere combinatie van leren en bewegen tegelijk. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zij op deze manier gemakkelijker leerstof opnemen. Het concept heeft nog meer voordelen. Leerlingen zien het belang van sociale vaardigheden in. Er ontstaat zo een groepsgevoel Het positieve effect daarvan is voelbaar in de klas en in de gangen.
De interconfessionele school is gelegen in een gezellige woonwijk van Rijswijk op loopafstand van het station. Voor onze school zijn wij op zoek naar een:

 • docent Engels
  2de graad, 0,6-1,0 fte, met ingang van schooljaar 2021-2022

Stanislas Dalton Delft

Het Stanislascollege Dalton Delft is een kleine en gezellige school (ca. 750 leerlingen) waar leerlingen hun mavo- en havodiploma kunnen halen. Leerlingen voelen zich er thuis en ervaren dat zij gezien en gehoord worden. Naast goed onderwijs is er veel aandacht aan de brede vorming van jonge mensen die de samenleving van morgen vorm en inhoud gaan geven. 
Een team van enthousiaste medewerkers draagt voortdurend bij aan waar wij als school voor staan: een positieve omgang met elkaar, leren van én met elkaar, vertrouwen, aandacht voor elke leerling en het verzorgen van onderwijs op maat. 
Een goede relatie tussen leerling en medewerker en tussen leerlingen onderling is voor ons belangrijk. De school biedt leerlingen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen (competentie), zelf keuzes te maken (autonomie) en samen te werken met docenten en leerlingen (gevoelens van verbondenheid). Zelf nadenken over wat je doet en waarom je dit doet (reflecteren) stimuleert de school  bij medewerkers en leerlingen. 
Zoals binnen daltononderwijs gebruikelijk is, is ook op deze school extra aandacht voor de begeleiding van leerlingen door de mentor 

 • docent Duits
  1ste of 2de graad, 0,6-1,0 fte, met ingang van schooljaar 2021-2022

Stanislascollege Westplantsoen

Het Stanislascollege Westplantsoen bruist! Het Stanislas is een school met eigentijds onderwijs en - mede dankzij de respectabele leeftijd van al meer dan 70 jaar - een stevige traditie. De traditioneel katholieke signatuur van de school is vertaald in de ambitie om jonge mensen op te leiden tot volwassenen met een sterk maatschappelijk en geestelijk bewustzijn.
De school kenmerkt zich door een prettige sfeer; er heerst een bijzonder soort gemeenschapszin onder leerlingen en medewerkers.
Een bevlogen team draagt voortdurend bij aan wat onze school zo mooi maakt: een positieve omgang met elkaar, aandacht voor elke leerling en het verzorgen van boeiende lessen.
De omvang van de school maakt het mogelijk om veel aan te bieden. De school biedt alle profielen en daarbinnen ook nog vele keuzemogelijkheden. En voor wie meer wil en kan is er een uitgebreid programma voor talentontwikkeling: cultureel, sportief en exact. 
Het Stanislascollege Westplantsoen verzorgt onderwijs voor gymnasium (& -plus), atheneum en havo en telt ongeveer 1850 leerlingen.

Stanislascollege Pijnacker

Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staat de school voor. Een betrokken team zet zich in om leerlingen kennis bij te brengen en om hen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij mét oog voor de medemens. Zelf nadenken over wat de leerling doet en waarom hij of zij dit doet (reflecteren) wordt gestimuleerd. Transparantie, zichtbaarheid en kleinschaligheid zijn elementen die niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijs en de organisatie van de school terug te vinden. 
Bijzonder aan de school is dat leerlingen een eigen afdeling in de school hebben waar zij vrijwel al hun lessen volgen en waar hun kluisje is. Er is een afdeling voor de brugklas en vanaf de tweede klas voor de mavo, havo en het vwo. De mentoren en coördinatoren hebben hun werkplek ook op de afdeling van ‘hun’ leerlingen. 
Naast lokalen heeft elke afdeling een leerhuis. Dit is een grote ruimte waar twee klassen tegelijk werken aan groepsopdrachten, zelfstandig werken en in stilte kunnen leren. Buiten de lessen zijn er activiteiten op het gebied van creatieve expressie, cultuur en sport. 
Stanislascollege Pijnacker is gehuisvest in een mooi gebouw, gelegen op de grens tussen Pijnacker en Nootdorp. De school verzorgt onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo en mavo en telt ongeveer 1300 leerlingen.