U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Visie van het Stanislascollege ‘missie en kernwaarden’

Laptopklas op Stanislascollege Westplantsoen

Het Stanislascollege maakt bestuurlijk deel uit van de Stiching Lucas Onderwijs. De grondslagtekst van de Stichting is ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap. De uitgangspunten van het Stanislascollege sluiten aan bij de waarden die in Lucas-verband zijn geadopteerd.

 • Respect als basis voor correcte omgangsvormen;
 • Naastenliefde als christelijke basiswaarde die gericht is op 'het goede doen': de opofferende zorg voor de ander en de zorg voor de zwakkeren;
 • Genade als basis voor het nemen van besluiten op onze scholen die recht doen aan 'vallen en opstaan', fouten mogen maken en kansen bieden;
 • Ontwikkeling als basis voor (hoge) onderwijsdoelen en verspreiding van de aandacht voor duurzaamheid e.d.;
 • Bezieling als basis voor de houding van onze medewerkers om zich te laten inspireren tot meer dan een materiële kijk op de werkelijkheid.

Missie van het Stanislascollege
Het Stanislascollege wenst dat door de samenwerking van leiding, medewerkers, leerlingen en ouders telkens nieuwe generaties jongens en meisjes geholpen en begeleid worden om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen, die bereid zijn met en voor anderen te leven, overeenkomstig de lijfspreuk van Stanislas: 'voor het hogere ben ik geboren'. Dit betekent dat het er om gaat het beste uit jezelf te halen en dat ten dienste te stellen van God en de medemens.

We willen onze leerlingen niet alleen een uitstekende opleiding geven, maar hen ook helpen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun talenten willen ontplooien en oog hebben voor anderen. Wij zien vorming en opvoeding als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. School en ouders zijn dus partners, met de leerkracht als onderwijsprofessional en de ouders als ervaringsdeskundigen.

De kernwaarden

De kernwaarden van het Stanislascollege zijn:

 • Heel de mens
  Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van de belevingswereld van de leerlingen; we stimuleren hen hierop te reflecteren. Gezien de uiteenlopende achtergronden van leerlingen is maatwerk en aandacht voor ieders mogelijkheden geboden om in ieder het beste naar boven te halen.
 • Oog voor de ander
  Medewerkers en leerlingen werken en leren in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is respect voor menselijke verhoudingen en culturen. De medewerkers van het Stanislascollege handelen en beoordelen met compassie.
 • Hoge doelen nastreven.
  We stimuleren iedereen het beste uit zichzelf te halen en talenten te ontwikkelen. Vanuit hun eigen kracht kunnen leerlingen dan andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn.