U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Kwaliteit en resultaten

De kwaliteit wordt gezien als een cruciaal onderdeel van elk proces binnen onze school dat valt of staat met de successen in de klas. Dit vraagt om een integrale, proac eve cyclische aanpak binnen de school. Aan de basis van het kwaliteitsbeleid staat de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Deze cyclus is een bewezen hulpmiddel om con nu verbeteringen door te voeren en daarvan te leren.

Visie

De schoolleiding stimuleert een onderzoekende houding bij de leerKRACHTEN, die met grote regelmaat de kwaliteit van hun eigen activiteiten analyseren. De school gaat actief in gesprek met leerlingen, ouders en de omgeving. De school betrekt hen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuurders en leidinggevenden ze en zich voortdurend in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In het schoolplan wordt rekening gehouden met: de doelstellingen en richtlijnen die het CvB van de Stiching Lucas Onderwijs heeft neergelegd in de kaderbrief Lucas, het strategisch beleidsplan en het sectorakkoord 2014 van de VO- raad. Jaarlijkse planning en verantwoording van doelen vindt plaats via het jaarverslag-gesprek en de maandelijkse managementgesprekken tussen Schooldirecteur en Regiodirecteur.

Kwaliteitszorg binnen de school vinden we ook in de volgende vormen:

  • in onze rapportage over kwaliteit binnen en naar buiten, o.a. in de schoolgids, folders en toelichtingen in Scholen op de Kaart en Vensters voor Verantwoording;
  • in de zelfevaluaties en collegiale lesobservaties;
  • visitaties van Inspectie;
  • in de schoolplancyclus en jaarplancycli van teams/vakgroepen.

Kwaliteitsbeleid per school

In de schoolplannen van onze scholen staat beschreven hoe wij inhoud geven aan ons kwaliteitsbeleid en deze controleren en handhaven.
Klik hier om de schoolplannen te bekijken.

Resultaten

Schooljaar vmbo-bb vmbo-kb mavo havo vwo atheneum gymnasium
Westplantsoen '14-'15 90% 93%
'15-'16 92% 83% 92%
Reinier de Graafpad '14-'15 94%
'15-'16 87%
Krakeelpolderweg '14-'15 99% 83%
'15-'16 91% 91%
Pijnacker '14-'15 98% 96% 100%
'15-'16 94% 90% 87% 100%
Rijswijk '14-'15 76% 97% 96%
'15-'16 96% 90% 70%

NB Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn de slagingspercentages van het vwo (gymnasium & atheneum) uitgesplitst in atheneum en gymnasium.