2177 resultaten:
41.

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen Een schooljaar bestaat uit vier periodes. Aan het einde van een periode ontvang je een rapport. In de Magisterapp staan al je cijfers. In deze app wordt wel…  
42.

Overgangsnormen - Bevorderingsrichtlijnen vanaf klas 2

Bevorderingsrichtlijnen vanaf klas 2 Wanneer hieronder wordt gesproken over het aantal tekorten en het gewogen gemiddelde, berekend over de niet-afgeronde eindcijfers, geldt het volgende: Bij de…  
43.

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen Een schooljaar bestaat uit vier periodes. Aan het einde van een periode ontvang je een rapport. In de Magisterapp staan al je cijfers. In deze app wordt wel…  
44.

Overgangsnormen - Bevorderingsrichtlijnen vanaf klas 2

Bevorderingsrichtlijnen vanaf klas 2 Wanneer hieronder wordt gesproken over het aantal tekorten en het gewogen gemiddelde, berekend over de niet-afgeronde eindcijfers, geldt het volgende: Bij de…  
45.

Meepraten

Meepraten: Medezeggenschapsraad & Klankbordgroep ouders Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze…  
46.

Meepraten - Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR) Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. In de praktijk komt dit er op neer…  
47.

Meepraten

Meepraten: Medezeggenschapsraad & Klankbordgroep ouders Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze…  
48.

Meepraten - Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR) Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. In de praktijk komt dit er op neer…  
49.

Studiebegeleiding en zorg

Studiebegeleiding en zorg De begeleiding is er op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is onderscheid tussen studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en…  
50.

Studiebegeleiding en zorg - Studiebegeleiding

Studiebegeleiding Studieles in de brugklas Naast de wekelijkse mentorles hebben de brugklasleerlingen een vast uur studieles in hun rooster. Voor de kerstvakantie wordt hier aandacht besteed…  

Zoek resultaten 41 tot 50 van 2177