Team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het  managementteam (MT). Het MT wordt gevormd door de directeur en drie teamleiders. Elke teamleider is integraal verantwoordelijk voor 'zijn' afdeling.

De mentoren en docenten die een belangrijk deel van hun lessen in een afdeling lesgeven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende teamleider.

Managementteam

dhr. A.A.J. Dijkgraaf directeur
mw. A.W.M. Essens teamleider brugklassen & mavo 2
dhr. R. Klokman teamleider mavo leerjaar 3-4
mw. A.E. Borsboom teamleider havo leerjaar 2-5

Docenten, mentoren en ondersteunende medewerkers

Een overzicht van alle medewerkers van het Stanislascollege in de schoolgids Ook staat hier vermeld hoe contact kan worden gelegd met de medewerkers.

Stanislascollege en Stichting Lucas Onderwijs

Het Stanislascollege omvat zes scholen, waarvan er drie gehuisvest zijn in Delft, één in Pijnacker en twee in Rijswijk. De scholen in Delft zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben. De scholen van het Stanislascollege delen een visie en pedagogische benadering: de Ignatiaanse Pedagogiek en geven zelf invulling aan het (onderwijs)beleid.

Het Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor confessioneel en algemeen beschouwend basis- en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Stichting Lucas Onderwijs telt circa 4.000 personeelsleden die de zorg hebben voor ruim 33.000 leerlingen.