Team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam. Dit team bestaat uit de directeur en drie teamleiders.

Elke teamleider is verantwoordelijk voor de eigen afdeling en enkele overstijgende portefeuilles. De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de teamleiders. De mentoren en docenten die een belangrijk deel van hun lessen in een afdeling lesgeven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende teamleider. De teamleider mavo wordt ondersteund door een coördinator. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid en neemt deel aan schooloverstijgend overleg.

Managementteam
dhr. A. Demir | directeur
mw. A.W.M. Essens| teamleider brugklas
dhr. R. Klokman |teamleider mavo
mw. N. Geise| teamleider havo

Stanislascollege en Stichting Lucas Onderwijs

Het Stanislascollege omvat zes scholen, waarvan er drie gehuisvest zijn in Delft, één in Pijnacker en twee in Rijswijk. De scholen in Delft zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben. De scholen van het Stanislascollege delen een visie en pedagogische benadering: de Ignatiaanse Pedagogiek en geven zelf invulling aan het (onderwijs)beleid.

Het Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor confessioneel en algemeen beschouwend basis- en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Stichting Lucas Onderwijs telt circa 4.000 personeelsleden die de zorg hebben voor ruim 33.000 leerlingen.