Meepraten: Medezeggenschapsraad & Klankbordgroep ouders

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast worden ouders via de klankbordgroep uitgenodigd om mee te praten over allerlei zaken in en rond de school. 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. In de praktijk komt dit er op neer dat de belangen van de school bevorderd worden. De raad doet dit door de inzet van haar advies- en instemmingsbevoegdheden. 

De leden van de MR zijn:

  • Lodewijk Dijkgraaf, directeur
  • Martijn van den Heuvel, docent
  • Ronald de Vreede, docent
  • Mariska Faber, ouder
  • Leo Barelds, ouder
  • vacant, leerling

Contact leggen met de MR: mrdalton@verwijder-dit.stanislascollege.nl