Het begint bij jou!

Het Stanislas Dalton Delft is een kleine school (ca. 750 leerlingen) waar leerlingen hun mavo- en havodiploma kunnen halen. We handelen op basis van onderling vertrouwen, waarbij verantwoording vragen en afleggen voor gemaakte keuzes een belangrijk aspect is. Er is veel aandacht voor de begeleiding van leerlingen.

Stanislas Dalton Delft is een school waar iedereen elkaar kent. Leerlingen voelen zich er thuis en voelen zich gezien en gehoord. Op zowel de mavo als de havo bieden we alle profielen én vele keuzemogelijkheden aan. Zo kan elke leerling een passend vakkenpakket kiezen.

Naast goed onderwijs is er veel aandacht aan de brede vorming van jonge mensen die de samenleving van morgen vorm en inhoud gaan geven.

Een team van enthousiaste medewerkers draagt voortdurend bij aan waar wij als school voor staan: een positieve omgang met elkaar, leren van én met elkaar, vertrouwen, aandacht voor elke leerling en het verzorgen van onderwijs op maat.
Leerlingen die hulp nodig hebben, krijgen extra ondersteuning. Samen met de leerling en zijn/haar ouders bespreken we welke begeleiding er nodig is en hoe deze het beste geboden kan worden.

Missie en visie

'Samen maken we de school en voelen ons daar verantwoordelijk voor. Zorgen voor elkaar is vanzelfsprekend, net zoals leren van elkaar. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het goed verlopen van onze samenwerking. Dit betekent dat wij allemaal leren om keuzes te maken en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Deze keuzes worden aangeboden binnen een duidelijke structuur. De medewerkers houden de vinger aan de pols om te helpen de beste keuzes te maken en vertrouwen is hierbij erg belangrijk. Zelf nadenken over wat je doet en waarom je dit doet (reflecteren) vinden wij erg belangrijk en stimuleren we bij medewerkers en leerlingen.'

We geloven dat onze missie gerealiseerd kan worden als:

  • de leerling in toenemende mate ruimte en vertrouwen krijgt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen groei en ontwikkeling;
  • we de leerlingen een veilige en uitdagende (leer) omgeving aanbieden;
  • belangstelling voor de leerling centraal staat bij alle medewerkers;
  • we open staan om van en met elkaar te leren;
  • toewijding voor de ontwikkeling van de leerling zichtbaar en voelbaar is.