Dalton op het Stanislascollege

Het Stanislas Dalton Delft is een kleine school, waar iedereen bij elkaar betrokken is. De medewerkers kennen de leerlingen bij naam, zijn in hen geïnteresseerd en stralen dat ook uit. Oog hebben voor elkaar is net zo vanzelfsprekend als leren van en met elkaar.

Het Daltononderwijs kenmerkt zich onder andere door:

 • Het handelen op basis van onderling vertrouwen, waarbij verantwoording vragen en afleggen voor gemaakte keuzes een belangrijk onderdeel is.
 • Extra veel aandacht voor de begeleiding door de mentor
  In leerjaar 1, 2 en 3 krijgen leerlingen elke week twee mentorlessen. Brugklasleerlingen (leerjaar 1) krijgen daarnaast zelfs elke week een studieles van de mentor. In klas vier en vijf krijgen de leerlingen een mentorles per week.
 • Het leveren van maatwerk tijdens Daltonuren
  Leerlingen kunnen tijdens Daltonuren kiezen uit een breed scala van vakken, ondersteunende activiteiten, extra activiteiten en zelfstandig werken.
 • Aandacht voor een goede relatie tussen leerling en docent en tussen leerlingen onderling
 • Het verbeteren van de motivatie van de leerlingen door tegemoet te komen aan de behoeften aan 'gevoelens van verbondenheid', 'competentie' en 'autonomie'
  De school biedt leerlingen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen (competentie), zelf keuzes te maken (autonomie) en samen te werken met docenten en leerlingen (gevoelens van verbondenheid).

Vijf daltonkernwaarden

Op onze school kun je tijdens daltonuren kiezen voor lessen en begeleiding die jij nodig hebt en bij jou passen. Hierdoor ben je meer betrokken bij jouw eigen leerproces en ontwikkel je een actieve studiehouding. Door regelmatig terug te blikken (reflecteren) leer je jezelf ook steeds beter kennen. Dit zijn allemaal vaardigheden die jou helpen op weg naar een succesvolle toekomst!

verantwoordelijkheid
Binnen een duidelijke structuur krijg je de ruimte om eigen keuzes te maken en dus ook de verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan. Tijdens de vier daltonuren per week mag je zelf bepalen aan welk vak je werkt.

samenwerking
Er zijn activiteiten waarbij je samenwerkt met andere leerlingen. Met je klas is tijdens mentorlessen aandacht voor sociale vaardigheden. Ouders worden nauw betrokken bij je leerproces.

effectiviteit
Je gaat effectiever met je tijd om, omdat je tijdens daltonuren zelf bepaalt aan welk vak je werkt. Hierdoor ontwikkel je een actieve studiehouding op school en thuis.

zelfstandigheid
De keuzevrijheid tijdens de wekelijkse 4 daltonuren, de extra mentoruren in de brugklas én de periodeplanners zorgen ervoor dat je veel meer betrokken bent bij jouw eigen leerproces en dat je altijd zelfstandig verder kunt werken. Een zelfstandige studiehouding komt heel goed van pas op je vervolgopleiding!

reflectie
Samen met je mentor en docenten blik je regelmatig terug op je leerproces; heb je voldoende tijd aan de vakken besteed, heb je de daltonuren efficiënt gebruikt, wat ga je verbeteren in de komende periode, etc.

Meer informatie over Daltononderwijs

Klik hier voor meer informatie over Daltononderwijs in Nederland.