Ziekte, te laat en afwezigheid

Ziekmelden
Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, dienen de ouders/verzorgers de school daarvan vóór 8:30 uur op de hoogte te stellen. Dat kan op twee manieren:

1. Via de Magisterapp
Als de leerling meerdere dagen ziek is, dient de ouder/ verzorger de leerling iedere dag opnieuw ziek te melden.

2. Door te bellen naar: 015-7506040 (vanaf 08.00 uur)

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij/ zij zich bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouders/verzorgers. Alleen met toestemming mag de leerling naar huis.

Inhalen
Wanneer een leerling wegens ziekte een toets heeft gemist, dient de leerling zelf een nieuwe afspraak met de docent te maken om deze in te halen. Ook het overnemen van gemiste aantekeningen of nagekeken huiswerk regelt de leerling zelf

Verzuim en verlof

Het volgen van alle lessen en activiteiten, zoals schoolkampen en excursies, is verplicht. Alleen op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers kan de schoolleiding hier in bepaalde omstandigheden van afwijken. Bij verhindering van een leerling tijdens één of enkele lessen (bijv. i.v.m. een bezoek aan de orthodontist) stelt de ouder/ verzorger de school zo spoedig mogelijk – en tenminste één dag van tevoren - op de hoogte door een e-mail te sturen naar absentmeldingSCDD@verwijder-dit.stanislascollege.nl. Deze e-mail moet afkomstig zijn van een e-mailadres de ouder/verzorger dat bij ons bekend is (in Magister). In deze e-mail staat de volgende informatie:
• naam leerling;
• klas;
• reden van afwezigheid;
• datum en tijd van afspraak;
• de te verwachten gemiste lesuren.

Een verzoek om verlof, voor één of meer dagen, moet tijdig (minimaal één maand van te voren) en met opgaaf van redenen aangevraagd worden via het verlofformulier (zie hieronder). De school kan leerlingen in principe geen toestemming geven om de vakantie eerder aan te vangen of later te beëindigen dan de schoolvakanties.