Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Dat kan via de Belastingdienst Toeslagen, de Gemeente of Stichting Leergeld.

Belastingdienst Toeslagen: kindgebonden budget
Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
> Meer informatie over het kindgebonden budget en het maken van een proefberekening.

Tegemoetkoming vanuit de gemeente
Gezinnen met een lager inkomen kunnen vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen via de gemeente. Informatie staat op de website van de gemeenten. Hieronder staan enkele links naar regelingen van gemeenten.
> Regeling gemeente Delft | Delftpas
> Regeling gemeente Den Haag | Stichting Leergeld
> Regeling gemeente Rijswijk | Stichting Kei