Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Dat kan via de Belastingdienst Toeslagen, de Gemeente of Stichting Leergeld.

Belastingdienst Toeslagen: kindgebonden budget
Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
> Meer informatie over het kindgebonden budget en het maken van een proefberekening.

Delftpas, Rotterdampas of Ooievaarspas
Leerlingen tot 17 jaar en waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen.De Delftpas kan worden aangevraagd via de gemeente. Voor leerlingen in Den Haag is er een Ooievaarspas en ook voor leerlingen die wonen in Midden Delfland en Westland is er een schoolkostenregeling Leerlingen die woonachtig zijn in Rijswijk kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkampen en reizen. Indien een leerling in het bezit is van een Delftpas of Ooievaarspas en in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage, vragen we de leerling om aan het begin van het schooljaar de Delftpas te laten registeren bij de administratie van de school. Dit kan de leerling al doen voordat ouders een factuur van school hebben ontvangen.

> Meer informatie over de Delftpas
> Meer informatie over de Ooievaarspas
> Meer informatie over regeling Midden-Delfland
> Meer informatie over regeling Westland

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die probeert te voorkomen dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen in een sociaal isolement terecht komen. De stichting stelt zich ten doel een oplossing te bieden en deze ouders te ondersteunen.
>> Meer informatie over Stichting Leergeld via www.leergeld.nl of klik hier om de lokale stichting voor uw gemeente te vinden.

Stichting KEI Rijswijk

De stichting Kei Rijswijk helpt Rijswijkse kinderen van 0 t/m 17 jaar binnen gezinnen met een minimuminkomen. Er kunnen bij deze stichting 3 regelingen worden aangevraagd; de schoolspullenpas, de computerregeling en de schoolreisregeling. Met deze drie regelingen maken kinderen aanspraak op financiële ondersteuning van belangrijke schoolactiviteiten.

> Meer informatie over Stichting KEI Rijswijk : www.keirijswijk.nl

Wanneer er binnen de woongemeente van uw zoon/dochter geen regelingen beschikbaar zijn, kijk dan hier, of neem contact op met de administratie of de mentor van uw kind.