Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (Lumpsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Wij willen uw kind een brede vorming geven en hem/ haar de kans bieden om het onderwijs nog meer af te stemmen op de eigen talenten en interesses. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller. Om deze redenen vragen wij van ouders/verzorgers naast een vrijwillige schoolbijdrage ook een vrijwillige bijdrage voor de incidentele kosten per jaarlaag /niveau. Voor de hoogte van deze vrijwillige bijdragen wordt verwezen naar deze bijlage.

Vrijwillige schoolbijdrage

De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (Lumpsum) van het onderwijs. Stanislascollege Dalton Delft wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Wij willen uw kind een brede vorming geven en hem/haar de kans bieden om het onderwijs nog meer af te stemmen op de eigen talenten en interesses. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller. Elk schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan projecten, kiezen we bijzondere of extra vakken en zijn er diverse excursies. Om dit bijzondere aanbod te kunnen blijven aanbieden, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). Elk jaar bespreken wij met de medezeggenschapsraad de hoogte en doeleinden van de ouderbijdrage. Daarbij gaan we uit van het volgende:

-              De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten en andere zaken die ten goede komen aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen.

-              Indien de school te weinig ouderbijdragen heeft ontvangen, kan de school ervoor kiezen om een activiteit te annuleren. Ouders/verzorgers die de kosten wel betaald hebben, krijgen deze teruggestort.

-              Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen de schoolkosten in één keer te betalen, of in drie evenredige termijnen.

 

Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.
Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten. 
>> Klik hier voor meer informatie over de dekking en verzekeringen

Incidentele kosten

Naast de vrijwillige schoolbijdrage wordt er bij ouders ook een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van activiteiten, kluisverhuur en excursies  die bij het lesprogramma horen.  Voor dit overzicht verwijzen wij u naar de bijlage onder studiekosten en verzekeringen.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.

Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kunt u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Leerlingen tot 17 jaar die in het bezit zijn van een Delftpas (of Ooievaarspas voor Haagse leerlingen) kunnen op basis van het inkomen van de ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage. Ook de gemeenten Rijswijk, Midden Delfland en Westland hebben regelingen voor ouders met een beperkt inkomen.
>> Klik hier voor meer informatie.