Intern boekenfonds

De schoolboeken worden zonder kosten aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen netjes met de leermiddelen om te gaan. De school hanteert geen borgregeling.

Ontvangst van de leermiddelen aan het begin van het schooljaar
Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling het leermiddelenpakket op school. Leerlingen controleren ter plekke het pakket aan de hand van de bijgeleverde uitleverlijst. Afwijkingen en onjuistheden kunnen genoteerd worden op de servicekaart, die na controle van het leermiddelenpakket ingeleverd moet worden. De leerlingen zijn verplicht de boeken van een beschermende kaft te voorzien (i.v.m. teveel beschadigingen aan de boeken is het gebruik een van (stoffen) rekbare kaft niet toegestaan).

Zelf aan te schaffen leermiddelen
De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de meeste schoolboeken kosteloos aan leerlingen beschikbaar worden gesteld, maar er zijn ook leermiddelen die niet gratis zijn. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een lijst met leermiddelen, die zij zelf dienen aan te schaffen. Sommige leermiddelen worden door de school aangeschaft; daarvan krijgen de ouders aan het begin van het schooljaar een factuur.

Wijzigingen in het leermiddelenpakket gedurende het schooljaar
Indien het boekenpakket gedurende het schooljaar op verzoek van de leerling wijzigt, worden de nieuwe leermiddelen verstrekt onder gelijktijdige inlevering van de eventuele niet meer nodig zijnde leermiddelen. Er wordt € 35,- in rekening gebracht voor administratie- en afhandelingskosten. Ouders krijgen hiervan een factuur.

Boek kwijt?
Indien een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen (mag ook tweedehands) via de boekhandel of via internet:

Leermiddelen inleveren aan het einde van het schooljaar
Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren met daarbij een lijst waarop staat welke leermiddelen moeten worden ingeleverd. Bij inlevering worden de boeken gecontroleerd op beschadigingen en of erin geschreven is. Niet ingeleverde leermiddelen worden in rekening gebracht, evenals een bedrag voor beschadigde en beschreven boeken. De leerling dient de kosten ter plekke te voldoen.

Contact

Bij vragen over schoolboeken en of leermiddelen kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met mw. K. Keij.

telefoon: (015) 750 60 40
e-mail: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl