Leermiddelen en Chromebooks

De leermiddelen worden zonder kosten aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen netjes met de leermiddelen om te gaan. De school hanteert geen borgregeling.

Klik hier voor meer informatie over het interne boekenfonds en de leermiddelen.

Chromebooks
Alle eersteklassers ontvangen in de eerste schoolweek aan het begin van het schooljaar een Chromebook. Dit Chromebook gebruiken zij gedurende hun hele schoolperiode en wordt, zowel op school als thuis, gebruikt naast boeken en schriften. Het Chromebook wordt bekostigd door de school en wordt kosteloos verstrekt aan de leerling. Wij vinden het belangrijk om leerlingen te laten ervaren hoe verrijkend het kan zijn om meer bronnen bij de hand te hebben dan alleen een lesboek. Daarnaast maakt het Chromebook werken met interactieve lesstof mogelijk. Hierdoor kan een docent de les beter afstemmen het niveau, de interesses en het tempo van de leerling.

Gebruik van het Chromebook en eventuele reparatie van het Chromebook

In de lessen wordt gewerkt met  een Chromebook én met boeken en schriften. Wij vinden het belangrijk om leerlingen te laten zien hoe verrijkend het is om meer bronnen bij de hand te hebben dan alleen een lesboek. 

Meer maatwerk mogelijk
Elke leerling leert anders. Het is voor leraren altijd een uitdaging om de lessen zo samen te stellen dat iedereen er genoeg van leert. Door het werken met interactieve lesstof kan een docent de les veel beter afstemmen het niveau, de interesses en het tempo van de leerling. 

Reparatie Chromebook
Een kapot Chromebook kan voor reparatie aangemeld worden bij Buyitdirect. In deze brief kunt u lezen hoe u dit kunt doen. Indien een Chromebook bij Buyitdirect is aangemeld voor een reparatie, kan de leerling een leenchromebook krijgen via de leerlingenadministratie. Dit kan alleen nadat het Chromebook is aangemeld en alleen tijdens de grote pauze (12.35 - 13.05 uur)bij de leerlingenadministratie.