Leermiddelen en Chromebooks

De school heeft een intern boekenfonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen de schoolboeken en het digitaal lesmateriaal. Alle eerstejaars leerlingen ontvangen bovendien een Chromebook bij het boekenpakket.

Leerlingen gebruiken deze Chromebook hun hele schoolperiode zowel op school als thuis. Het Chromebook wordt bekostigd vanuit het boekenfonds en kan hierdoor kosteloos worden verstrekt aan de leerling. Naast de genoemde leermiddelen dienen de leerlingen zelf ook het een en ander aan te schaffen zoals schriften en schrijfwaren. 

Klik hier voor meer informatie over het interne boekenfonds en de leermiddelen.

Gebruik van het Chromebook

In de lessen wordt gewerkt met  een Chromebook én met boeken en schriften. Wij vinden het belangrijk om leerlingen te laten zien hoe verrijkend het is om meer bronnen bij de hand te hebben dan alleen een lesboek. 

Meer maatwerk mogelijk
Elke leerling leert anders. Het is voor leraren altijd een uitdaging om de lessen zo samen te stellen dat iedereen er genoeg van leert. Door het werken met interactieve lesstof kan een docent de les veel beter afstemmen het niveau, de interesses en het tempo van de leerling.