Begeleiding van de mentor

Iedere klas heeft een of twee mentoren. De mentor volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/ verzorgers het eerste aanspreekpunt. Op het Stanislas Dalton Delft heeft de mentor een extra intensieve rol.

In de eerste drie leerjaren hebben alle leerlingen twee mentorlessen per week en vanaf leerjaar vier is dat een uur per week. In de brugklas krijgen alle leerlingen bovendien elke week een studieles waar veel aandacht besteed wordt aan studievaardigheden zoals het leren leren, werkvormen, plannen en samenwerken.

Daarnaast is er in mentorlessen aandacht voor de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Omdat de school het dalton-onderwijssysteem volgt, is in de mentorlessen ook aandacht voor de daltonkernwaarden en worden leerlingen uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun talenten en passies. Tevens is er aandacht voor groepsvorming en sociaal-emotionele onderwerpen zoals omgaan met elkaar en het welbevinden.