Begeleiding van de mentor

Iedere klas heeft een of twee mentoren. De mentor volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/ verzorgers het eerste aanspreekpunt. Op het Stanislas Dalton Delft heeft de mentor een extra intensieve rol.

In plaats van een wekelijkse mentoruur hebben de leerlingen in de brugklas elke week 3 contacturen met de mentor. In de overige klassen hebben leerlingen 2 contacturen per week en vanaf de vierde klas één contactuur per week. In de brugklas besteedt de mentor veel aandacht aan studievaardigheden zoals het leren leren, werkvormen, plan- nen en samenwerken is Daarnaast besteedt de mentor aandacht aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Omdat de school het dalton-onderwijssysteem volgt, is in de mentorlessen ook aandacht voor de daltonkernwaarden en worden leerlingen uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun talenten en passies. Tevens is er aandacht voor groepsvorming en sociaal-emotionele onderwerpen zoals omgaan met elkaar en het welbevinden.