Begeleiding van de mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Op het Stanislascollege Dalton Delft heeft de mentor een extra belangrijke rol. In plaats van een wekelijkse mentoruur hebben de leerlingen in de brugklas wekelijks 3 contacturen met de mentor en in de overige klassen 2 contacturen per week. Alleen in de examenklassen en in havo 4 hebben de leerlingen slechts één mentoruur per week.

De mentor geeft elke week mentorles(sen) en in de brugklas ook een studieles. In deze lessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden zoals het leren leren, werkvormen, plannen en samenwerken. Omdat wij het dalton-onderwijssysteem volgen, wordt in de mentorlessen ook ingegaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces. Leerlingen worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun talenten en passies. Ook wordt de mentorles gebruikt voor groepsvorming en het behandelen van sociaal-emotionele onderwerpen zoals omgaan met elkaar en het welbevinden. In de brugklas is de begeleiding van de mentor bovendien sterk gericht op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.