Begeleiding van de mentor

Iedere leerling heeft een persoonlijke mentor/coach. Deze volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt in onze school. Op het Stanislas Dalton Delft heeft de mentor een extra intensieve rol.

Ouders/verzorgers worden enkele keren per jaar uitgenodigd voor een (online) MOL-gesprek (Mentor-Ouder-Leerling. In de eerste drie leerjaren hebben alle leerlingen twee mentorlessen per week en vanaf leerjaar vier is dat een uur per week. De mentor besteedt in de brugklas aandacht aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Bovendien krijgen brugklassen elke week een studieles. In deze les is aandacht voor studievaardigheden zoals het leren leren, werkvormen, plannen en samenwerken. In de mentorlessen komen ook de daltonkernwaarden aan de orde en worden leerlingen uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun talenten en passies. Tot slot is er aandacht voor groepsvorming en sociaal-emotionele onderwerpen zoals omgaan met elkaar en welbevinden.