Week tegen pesten 26 - 30 september

Volgende week, 26 september, start de 'Week tegen pesten' met als thema dit jaar 'Grapje, moet toch kunnen?!' In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan deze week. In de klas komt de vraag 'Grapje, moet toch kunnen?!' aan de orde. Met behulp van verschillende werkvormen wordt gesproken over de grens tussen een grapje en pesten. De week tegen pesten wordt op maandag 26 september op onze school gestart met een ouderavond voor ouders van brugklasleerlingen over gebruik van social media. De avond begint om 19.30 uur. Voor de ouders van leerlingen uit de hogere leerjaren staat deze avond gepland voor donderdag 12 januari om 19.30 uur. Te zijner tijd ontvangen ouders hiervoor een uitnodiging. 

Publicatiedatum: 21 september 2022