Start schooljaar 2020-2021: maatregelen in verband met Covid-19

De zomervakantie is bijna voorbij. Komende week begint het schooljaar. De schoolleiding en het schoolbestuur wensen alle leerlingen en hun ouders en verzorgers een goed en gezond schooljaar toe. Hieronder geven wij een overzicht van de maatregelen die wij treffen in verband met Covid-19.

Quarantaine na vakantie
Komt u terug van vakantie in een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt? Dan mogen u en uw zoon of dochter 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. De school zal voor leerlingen die vanwege thuisquarantaine niet naar school kunnen, gééeen verzuimmelding aan Leerplicht maken. De mentor zal samen met u en uw zoon/dochter overleggen over hoe het onderwijs deze dagen invulling kan krijgen.

Afstand houden
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of ouder zijn. Leerlingen houden wel afstand van alle medewerkers in de school. Alle volwassenen houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
In praktijklessen kan het lastig zijn om anderhalve meter afstand te houden. Dan geldt dat leerlingen zoveel mogelijk afstand houden van medewerkers en dat leraren gebruik maken van gezichtsbescherming.

Ventilatie in school
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen waar scholen aan moeten voldoen. Ons schoolbestuur heeft een technische inventarisatie van alle installaties uitgevoerd. Ons gebouw voldoet aan de voor onze school geldende eisen. We onderzoeken nog of er aanvullende [technische] maatregelen gewenst zijn.
Daarnaast zullen we tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten. Dat is bij milde buitentemperaturen goed te doen maar in de winter wordt dat natuurlijk lastiger. Ons schoolbestuur heeft daarom besloten om het advies te volgen om in elk lokaal een CO2-meter te gaan gebruiken. Dan weten we wanneer de lucht in het lokaal aan verversing toe is. Dit zal vermoedelijk binnen enkele maanden gerealiseerd zijn.   

Wel of geen mondkapjes in school
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen verplichting voor het gebruik van mondkapjes. Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen. Onze medewerkers zullen bij surveillance en in drukke gangen, gebruik kunnen maken van mondkapjes en spatmaskers.

Samen houden we corona onder controle
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden de volgende basisregels:

  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van leerlingen. Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen.
  • We wassen vaak onze handen met water en zeep.
  • We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog
  • Na school gaan we direct naar huis.
  • Heb je (milde) klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Verspreid door het gebouw hangen de posters Regels in onze school en Regels in het klaslokaal om leerlingen én medewerkers aan deze en andere regels te herinneren.

Heeft u vragen over corona en/of de informatie in dit bericht? Neem dan contact met ons op per telefoon (015 750 60 40) of per e-mail ([email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl).

 

Publicatiedatum: 27 augustus 2020