Samen zijn wij school

Ouders, docenten en schoolleiding gingen op dinsdagavond 9 april met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen tijdens de Ouder & School Dialoog. De aanwezigen deelden hun inzichten over vraagstukken als ‘Hoe kan de motivatie van leerlingen vergroot worden?’ ‘Van welke kwaliteiten wilt u dat ze door de school bij uw kind ontwikkeld worden?’ en ‘Is maatwerk een idee voor de toekomst?’.

Door docenten en schoolleiding werd de hoge betrokkenheid en het enthousiasme van ouders voor het schoolwerk van hun kind opgemerkt. Ouders gaven aan de interactie te waarderen. Zij vonden het prettig om issues waar zij thuis tegenaan lopen met hun kind, te herkennen bij andere ouders.

Dit schooljaar gaan werkgroepen van start waarin docenten zich buigen over de besproken thema’s. De ideeën die naar voren zijn gekomen tijdens de Ouder & School Dialoog worden hierin meegenomen.

Publicatiedatum: 10 april 2019