Werken met planners

Een schooljaar bestaat uit vier periodes. Voor elk vak hebben de leerlingen een periodeplanner. Hierin staan de leerdoelen, de te behandelen leerstof en toetsmomenten van een bepaald vak in een bepaalde periode. Deze planners zijn via internet voor leerlingen en ouders/verzorgers te bekijken via de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. De schoolexamens vallen ook in deze toetsweken. Leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een agenda & studeerplanner. Hierin noteren leerlingen wat ze moeten doen en hoe ze dit gaan aanpakken. Deze agenda is 'de planner' voor leerlingen. De ouders/verzorgers, mentor en vakdocenten gebruiken deze agenda om de leerlingen te begeleiden. De mentor kan in de agenda zien hoe de leerlingen hun werk hebben gepland. Ouders/verzorgers kunnen met deze agenda zicht houden op de activiteiten van hun kind en - indien nodig - bijsturen.