Rooster, lestijden en lesuitval

Leerlingen kunnen het rooster, de roosterwijzigingen en mededelingen bekijken in Magister. De lessen duren 45 minuten. Lesuitval wordt zoveel mogelijk beperkt. Enkele malen per jaar zetten we een verkort rooster in, waardoor in de middag ruimte onstaat voor MOLgesprekken of rapportvergaderingen.

Lestijden

lesuur tijd
1 8:30 - 9.15
2 9:15 - 10:00
pauze 10:00 - 10:20
3 10:20 - 1105
4 11:05 - 11:50
5 11:50 - 12:35
pauze 12:35 - 13:05
6 13:05 - 13:50
7 13:50 - 14:35
8 14:35 - 15:20
9 15:20 - 16:05