Profielen in de bovenbouw

Aan het einde van de onderbouw kiezen mavo- en havoleerlingen een profiel. Dat profiel is gericht op een toekomstige studie of beroepskeuze. Leerlingen worden vanaf de tweede klas uitvoerig voorbereid op het maken van een goede keuze. Ook ouders worden hierbij betrokken.

Klik hier voor meer informatie over de voorbereiding op het kiezen van een profiel.

Mavo bovenbouw

Aan het einde van de tweede klas kiezen de leerlingen ter voorbereiding op de uiteindelijke profielkeuze vijf keuzevakken. Naast de keuzevakken volgt de leerling verplichte vakken. 
>> zie schema hiernaast

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel. In leerjaar 4 volgen zij verplichte vakken, profielvakken en drie keuzevakken.
>> zie schema hieronder

Havo bovenbouw

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel. Zij kiezen de profielvakken en een keuzevak. Daarnaast volgen de leerlingen verplichte vakken.
>> zie schema hieronder