Na de mavo naar de havo

Als een mavo-leerling van onze school na het diploma wil overstappen naar havo 4 dan start dit proces bij onze decaan. Vervolgens wordt een voorlichtings- en toelatingstraject in gang gezet.

Een leerling kan doorstromen van mavo-4 naar havo-4 indien de leerling:

  • minimaal een 6,8 gemiddeld heeft voor de afgeronde examencijfers
  • minimaal een 6,5 gemiddeld heeft voor de CE-vakken;
  • geen onvoldoendes heeft voor Ne, En en wi;
  • beschikt overeen positief advies van de docenten;
  • in een toelatingsgesprek de motivatie voor de instroom in de havo verwoordt.

 

Leerlingen die vanuit mavo 4 instromen in havo 4 krijgen een apart begeleidingstraject aangeboden om de aansluiting te verbeteren.