Na de mavo naar de havo

Als je na het behalen van je mavodiploma op onze school wilt overstappen naar havo 4 dan start dit proces bij onze decaan. Vervolgens wordt een voorlichtings- en toelatingstraject in gang gezet.

Je kan kan na het behalen van het mavodiploma instromen in havo 4 als je:

 • in zeven vakken examen hebt gedaan of;
 • in zes vakken eindexamen hebt gedaan en:
  • minimaal een 6,8 gemiddeld hebt voor de afgeronde examencijfers;
  • minimaal een 6,5 gemiddeld hebt voor de CE-vakken; 
  • geen onvoldoendes hebt voor Ne, En of wi;
  • beschikt over een positief advies van de docenten;
  • in een toelatingsgesprek de motivatie voor de instroom in de havo hebt verwoordt.

Als je vanuit mavo 4 instroomt in havo 4 krijg je een apart begeleidingstraject aangeboden om de aansluiting te optimaliseren.