Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage (MAS) is een onderdeel van het examen op onze school. Alle leerlingen doen in hun schoolcarrière een maatschappelijke stage van 20 uur. Met deze stage, die buiten school plaatsvindt, doen zij ervaring op in het vrijwilligerswerk.

De maatschappelijke stage (MAS) is een onderdeel van het programma op het Stanislas Dalton Delft. Alle leerlingen  - dus jij ook - doen in hun schoolcarrière een maatschappelijke stage van 30 uur.
Met deze stage, die buiten school plaatsvindt, doe je ervaring op in het vrijwilligerswerk. Zo lever je een actieve bijdrage aan de maatschappij, leer je wat het betekent om je belangeloos in te zetten voor anderen en maak je kennis met groepen in de maatschappij die afhankelijk zijn van vrijwilligers. De ervaring je tijdens deze stage opdoet sluit uitstekend aan bij onze leidraad: de Ignatiaanse Pedagogiek.

De MAS wordt door jou zelf georganiseerd. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag op je sportvereniging, in de ouderen- of ziekenzorg, in de gehandicaptenzorg of in de kerk. Je bepaalt zelf in welk leerjaar je de maatschappelijke stage doet. Je mentor geeft in de mentorles informatie over de maatschappelijke stage. De MAS zelf doe je in je vrije tijd. Dus niet onder lestijd.

Overeenkomst maatschappelijke stage

Het is belangrijk dat je als je een stage hebt gevonden, informeer je de MAS-coördinatoren hierover. Je vertelt waar je stage gaat lopen, wat je gaat doen en wanneer en hoe lang. Het is belangrijk dat je dat doet vóórdat je met een stage begint.

Je kunt ervoor kiezen om de 20 uur in één keer te doen, of je kunt op verschillende plaatsen aan de slag. Het is verplicht om van iedere maatschappelijke stage die je hebt gedaan een formulier in te vullen. Dit kun je voor een deel zelf en een deel moet worden ingevuld door de begeleider van je stage. Ook je ouders moeten dit formulier ondertekenen.

Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier direct na je stage inleveren tijdens het MAS-spreekuur op maandag van 10:00 tot 10:15 en van 13:50 tot 14:05 uur in kamer 117.

Contact met de MaS-coördinator

MAS spreekuurelke maandag van 10.00 tot 10.15 uur en van 13.50 tot 14.05 uur in kamer 117
MAS-coördinatorMw. Ashruf: [email protected]