Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage (MAS) is een onderdeel van het examen op onze school. Alle leerlingen doen in hun schoolcarrière een maatschappelijke stage van 20 uur. Met deze stage, die buiten school plaatsvindt, doen zij ervaring op in het vrijwilligerswerk.

De maatschappelijke stage (MAS) is een onderdeel van het curriculum op het Stanislascollege Dalton Delft. Alle leerlingen doen in hun schoolcarrière een maatschappelijke stage van 20 uur. Met deze stage, die buiten school plaatsvindt, doen zij ervaring op in het vrijwilligerswerk. Op deze manier leveren zij een actieve bijdrage aan de maatschappij, leren zij zich belangeloos in te zetten voor anderen en maken zij kennis met diverse groepen in de maatschappij die ondersteuning nodig hebben. De MAS wordt door de leerling zelf georganiseerd en kan bijvoorbeeld worden volbracht bij een sportvereniging, in de ouderen- of ziekenzorg, in de gehandicaptenzorg of in de kerk. Leerlingen bepalen zelf in welk leerjaar zij de maatschappelijke stage doen. Alle mentoren leggen in de mentorles uit wat de maatschappelijke stage is en op welke manier de leerling deze kan doen.

De ervaring die leerlingen hierin opdoen past uitstekend in onze leidraad: de Ignatiaanse Pedagogiek.

MaS is buiten je lestijden om!

Mas doe je in je vrije tijd. Dus niet onder lestijd.

Overeenkomst maatschappelijke stage

Het is belangrijk dat leerlingen, voordat ze met een stage beginnen, overleggen met de MaS-coördinatoren.
Het is verplicht om voor iedere maatschappelijke stage die je hebt gedaan een formulier in te vullen. Voor een deel vult de stage-organisatie dit formulier in. Ook ouders moeten dit formulier ondertekenen. Lever het formulier zo snel mogelijk na afloop van je stage weer in tijdens het MaS-spreekuur op maandag.

Contact met de MaS-coördinatoren