Daltonuren

Vier dagen per week heb je een daltonuur. Tijdens dit uur kun je zelf kiezen uit een divers aanbod van vakken. Het leren kiezen voor het juiste daltonuur wordt in de eerste periode van het schooljaar begeleid door de mentor. Je schrijft je via Magister in voor daltonuren, dit kan tot een half uur voor aanvang van het daltonuur. Als je je niet inschrijft, wordt je door ons geplaatst bij een daltonuur en wordt je mentor geïnformeerd. Ook bij afwezigheid van een docent, kan je in een ander daltonuur geplaatst worden.
Het daltonuur kan op verschillende manieren worden besteed.

Zelfstandig werken
Jewerkt zelfstandig verder volgens de planner aan een vak naar keuzeen een docent naar keuze. Dat betekent dat je tijdens dit uur ook in de klas kunt zitten met leerlingen uit andere klassen en andere leerjaren.

Talentontwikkeling
Het aanbod van talentontwikkeling kan elk jaar anders zijn. Enkele voorbeelden zijn: fotografie of muziek.

Basisondersteuning
Bij tegenvallende resultaten kan je verplicht worden om tijdens een daltonuur een bepaald vak te kiezen. Voor de brugklas zijn er ook enkele daltonuren waarin basisondersteuning wordt aangeboden aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Onderwerpen kunnen zijn: coaching dyslexie, begrijpend lezen, spelling, rekenen/ wiskunde, handschriftverbetering of faalangstreductie.

Gesloten daltonuren
Tijdens een gesloten daltonuur volgt een klas of een afdeling gedurende een bepaalde periode een verplichte activiteit of module.