Daltonuren

Vier dagen per week krijg je een Daltonuur. Tijdens dit uur kun je kiezen uit een divers aanbod van vakken. Het leren kiezen voor het juiste Daltonuur wordt in de eerste periode van het schooljaar uitgelegd en begeleid door je mentor. Je schrijft je via Magister in voor een daltonuur. Als je je niet inschrijft wordt je automatisch bij een daltonuur geplaatst.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het derde lesuur een daltonuur. Op woensdag is dit een reguliere les.

Zelfstandig werken
Tijdens daltonuren kun je zelfstandig verder werken volgens de planners. Je kiest zelf bij welke docent en aan welk vak je werkt. Dat betekent dat je ook in de klas zit met leerlingen uit andere klassen en uit andere leerjaren. Tijdens het daltonuur wordt van je verwacht dat je zelfstandig verder werken. Vragen kunnen gesteld worden aan de aanwezige docent.

Basisondersteuning
Bij tegenvallende resultaten kan je verplicht worden om tijdens een daltonuur naar een bepaald vak te gaan. Er zijn ook enkele daltonuren waarin basisondersteuning wordt aangeboden waarvoor je in aanmerking kunt komen, zoals coaching dyslexie, begrijpend lezen, spelling, rekenen/wiskunde, handschriftverbetering of een faalangstreductietraining. De daltonuren waarin deze basisondersteuning worden gegeven, kunnen per jaar verschillen, afhankelijk van de noodzaak.

Talentontwikkeling
Tijdens daltonuren kan ook aandacht worden besteed aan talentontwikkeling zoals bijvoorbeeld fotografie of muziek. Het aanbod van deze uren is te zien in het overzicht waaruit je kunt kiezen.

Gesloten daltonuren
Tijdens een gesloten Daltonuur volg je met je hele klas of een leerjaar gedurende een bepaalde periode tijdens één van de vier daltonuren een verplichte activiteit of module.