Activiteiten en reizen

Stanislascollege staat al sinds jaar en dag bekend om de activiteiten die naast de lessen worden aangeboden. Met deze activiteiten krijgen leerlingen de kans om zich te verrijken en te ontwikkelen op allerlei gebieden. Zo bieden we je meer dan een diploma.

Sociale activiteiten: er zijn voor elkaar

Een leerling is bevoorrecht als hij of zij goed kan leren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten ook gebruikt om anderen te helpen en oog hebben voor elkaar. Dat is onze filosofie, die we sinds de oprichting in 1948 uitdragen. Dat is merkbaar aan de prettige sfeer in de school, tijdens vieringen die elk schooljaar een paar keer plaatsvinden en aan de kaars die in de school brandt als we in gedachten bij iemand willen zijn.
Elk jaar kiezen de leerlingen een goed doel waar we geld voor inzamelen. Sponsorzwemmen, een kerstmarkt en een 24-uurs lesmarathon zijn voorbeelden van activiteiten die leerlingen zelf hebben georganiseerd om geld in te zamelen. Zo hebben we WarChild al een cheque van ruim 7.000 euro kunnen overhandigen en in 6.400 euro aan Kika!

Brugklaskamp

Als de nieuwe brugklasleerlingen een paar weken naar school zijn geweest, een beetje gewend zijn en de eerste vriendschappen gemaakt zijn, gaan we met alle brugklassers op kamp.
Tijdens dit kamp leren de leerlingen uit alle brugklassen elkaar, hun mentoren en docenten beter kennen. Hiermee is de basis gelegd voor leuke contacten en vriendschappen voor de rest van de schoolcarrière. We doen leuke spelactiviteiten en op de laatste avond is er een disco!

SportXtra

Alle leerlingen van de tweede klassen volgen gedurende een periode van zes weken na schooltijd lessen in een sport naar keuze. Zij kunnen een keuze maken uit diverse sporten. Op deze manier willen wij, in samenwerking met de gemeente Delft, leerlingen kennis laten maken met sporten die zij niet (goed) kennen. De gemeente Delft en wij vinden het belangrijk om beweging en sport onder de aandacht te brengen en leerlingen te stimuleren te sporten. Deelname aan SportXtra is verplicht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
De leerlingen kunnen aangeven welke sport hun voorkeur heeft. Voorbeelden van sporten want uit kan worden gekozen, zijn: karate, zwemmen, paardrijden, tennis....

Buitenlandse reis

Leerlingen van onze school gaan meerdere malen op reis. De reizen hebben een sociale functie (groepvorming) en zijn een leerzame ervaring.
Op onze school worden de vreemde talen Frans, Duits en Engels gegeven. We vinden het belangrijk dat leerlingen de taal in praktijk brengen en dat ze kennismaken met een andere cultuur. Daarom gaan derde klas mavo- en vierde klas havoleerlingen op reis naar het buitenland. Leerlingen kunnen kiezen uit een divers aanbod. Het aanbod kan elk jaar veranderen.