Kiezen voor Dalton

Wij zijn het Stanislas Dalton Delft, de enige Dalton mavo/havo school in Delft. Daltononderwijs ken je misschien nog niet, daarom leggen we graag uit wat het is. Want misschien is dit juist iets voor jou!

Wij durven het gerust te zeggen: dit is een hele fijne school waar je prettig zult werken op weg naar je mavo- en/of havodiploma en waar je je ook persoonlijk sterk ontwikkelt!

Leerlingen stellen onze school aan je voor in deze nieuwe film

Belangrijk bij Dalton

Op onze daltonschool vinden we meerdere zaken erg belangrijk. We willen dat leerlingen zelfstandig worden en dat zij leren samenwerken. Om dit goed tekunnen doen moet je verantwoordelijkheid nemen en effectief werken. Door te reflecteren op wat je hebt gedaan, kun je ontdekken of je op de juiste manier hebt gewerkt.

De dikgedrukte woorden noemen we de kernwaarden van Dalton. Deze zullen we iets meer uitleggen.

Zelfstandigheid: Je kunt zelf aan het werk gaan, als je weet wat je moet doen. Je kunt bewust kiezen wanneer je waaraan gaat werken zodat je werk op tijd af is, je kunt dus goed plannen en organiseren. Deze vaardigheid is heel belangrijk als je na de mavo of havo doorstroomt naar het mbo of hbo.

Samenwerken: Omdat je ook in de vervolgopleiding gaat leren om met anderen samen te werken, doe je dit bij ons op school ook al. Je werkt bijvoorbeeld in een groepje aan een opdracht bij geschiedenis. Of moet bij gym samenwerken in een teamsport. Samenwerken is niet alleen het werk verdelen, maar ook echt samen tot het goede resultaat komen.

Verantwoordelijkheid: Je kunt je eigen keuzes maken en deze ook uitleggen aan een ander, zoals je mentor en je ouders. Keuzes maken betekent niet dat je zelf gaat bepalen wat je de hele dag op school doet. Je krijgt op bepaalde lesuren de mogelijkheid om een eigen keuze te maken, dit noemen we daltonuren. En naast deze uren krijg je gewoon lessen volgens een vast rooster.

Effectiviteit: Op de goede manier omgaan met je tijd en op die manier je resultaten halen, noemen we effectiviteit. Door het maken van de juiste keuzes, kun je goed met je tijd omgaan.

Reflectie: Achteraf bekijken hoe je de zaken hebt aangepakt en of je tevreden bent met het resultaat, dat is reflecteren. Je doet dit bijvoorbeeld na een toets en bij je rapport, samen met je docent of je mentor. Op deze manier leer je hoe je jezelf kunt verbeteren zodat je mooie resultaten behaalt.

Dit is dalton op onze school!

Daltonuren

We leren je deze kernwaarden in lessen en tijdens daltonuren. In het rooster staan minimaal vier daltonuren per week. Je maakt voor deze lessen zelf een keuze voor een vak waar je naar toe gaat. Dit doe je door je in de week ervoor in te schrijven voor deze daltonuren. Heb je bijvoorbeeld vragen over de stof voor een toets van aardrijkskunde, dan kies je natuurlijk voor een daltonuur bij een docent aardrijkskunde. Heb je die vragen niet, dan kun je dus kiezen voor een ander vak. Op deze manier kun je zelf regelen dat je tijdens deze lesuren naar de vakken gaat waar je extra uitleg voor kunt gebruiken.

Tijdens de daltonuren wordt er ook extra ondersteuning gegeven voor bijvoorbeeld taal of rekenen. Heb je dit nodig, dan word je tijdens een daltonuur geplaatst bij deze extra ondersteuning. Leerlingen die geen ondersteuning of extra vaklessen nodig hebben, kunnen tijdens daltonuren ook kiezen voor zelfstandig werken of verbreding of verdieping van een vak. Zo kun je bijvoorbeeld inschrijven voor proefjes natuurkunde, schrijfles of fotografie. Elk jaar kan het aanbod van de daltonuren voor verbreding of verdieping anders zijn.

Begeleiding 
Natuurlijk gaan we je dit leren als je bij ons op school komt. De docenten helpen je hierbij en ook de mentor speelt een belangrijke rol. Je mentor is degene die je het beste kent en samen met jou en je ouders de voortgang bespreekt en in de gaten houdt. De mentor is één van je docenten die een vak geeft en die je studieles en mentorles geeft. In de studieles leer je meer over het aanpakken van het studeren. Hoe gebruik je je agenda, hoe leer je woordjes Frans, hoe maak je een samenvatting en wat is een periodeplanner? Al deze vragen worden beantwoord in de studieles. In de mentorles bespreek je met de mentor de algemene gang van zaken op school en de bijzonderheden zoals de sportdag, het kamp, de kerstviering en de toetsweken. Je leert in deze lessen omgaan met je Chromebook en de computervaardigheden en er is ook aandacht voor de omgang met elkaar.

Hulpmiddelen

Op een school gebruik je diverse hulpmiddelen om goed te kunnen werken. Dit zijn natuurlijk je boeken en schriften voor de vakken die je krijgt. Daarnaast krijg je ook een Chromebook van de school in bruikleen. Een Chromebook is een kleine laptop die je thuis en op school gebruikt voor het maken van de opdrachten voor de vakken. Naast dit Chromebook gebruik je voor het daltononderwijs ook de periodeplanners en een daltonagenda, deze krijg je ook beide van school. In de periodeplanners staat voor elk vak voor elke periode wat de stof is die je gaat leren en welke opdracht je daarvoor moet maken en leren. Je kunt in deze periodeplanners ook zien wanneer je toetsen hebt. In de agenda leer je de stof uit de periodeplanners in te vullen en goed in te plannen.

Daltononderwijs: toekomstgericht onderwijs op een leuke, kleinschalige school, ook voor jou!